ԱՄԵՆԱԲԱՐՒՈՔ

(-) NBH 1-0058 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c որպէս ա. եւ մ. որ եւ ԱՄԵՆԱԲԱՐԻՈՔ. Ամենաբարի, եւ յոյժ բարւոք. *Յաղագս ամենաբարւոքն վարել օրինօք. Պիտ.: *Ընծայեցոյց ʼի միտ ընդունողացն իբրեւ զամենաբարւոքս եւ զպիտանիս. Սարգ. յկ. ՟Թ: *Քա՛ջ եւ ամենաբարւոք ասացեալ է: Ամենաբարւոք՝ փոքր եւ ոչ փոքր զքաղաքս զայս տէրունեան հրամանքն հաստատեն: Ամենաբարւոք եւ աստուածավայելո՛ւչ՝ ʼի հրոյն ձայնն ասի ʼի դուրս գալ. Փիլ.: *Ամենաբարւո՛ք եւ վայելչական, ուստի պարտ էր տալ զաւետիսն՝ անտի սկսանի. Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻՈՔ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄԵՆԱԲԱՐՒՈՔ. ա. մ. *Եղիցի ամենաբարիոք եւ սքանչելագոյն միաբանութիւն: Եւ ամենաբարիոք այս յաւելաւ ʼի վերայ, թէ զքեզ տեսի արդար առաջի իմ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՐԹԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0937 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πλοῦτος divitiae, opes, opulentia, copia. Ճոխութիւն. մեծութիւն. ընչեղութիւն. ինչք. հարստութիւն, մենծութիւն. ... *Որ յաղքատութեանն է փարթամութիւն, ʼի տկարութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.