ԳՈՐՈՎԱԼԻ

(-) NBH 1-0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.: Պիտ.: *Գորովալիր տուողութիւն. Խոսր.: *Նորագոյնս առնէ զձայն իւր գորովալիր նազանօք, եւ աղերսական զօրութեամբ շուրջ փարելով. Համամ առակ.: *Որո՞ց ծնօղք առ որդիս այսպէս գորովալիր միշտ ʼի պատահեալսն լինին, որպէս նա առ աշակերտսն. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Տեսանիցէք զքար, զի գոչեսցէ գորովալիր. Հ. կիլիկ.: *Գորովալից գութ, բան. Փարպ.: Շ. հրեշտ.: Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՏԱԿՈԾ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Ուր իցէ աղէտ եւ կոծ. ցաւագին. ողբալի. *Սկսանի ասել այսպիսի ինչ տաղս գորովալի, եւ երգս աղետակոծս. Պտմ. աղեքս.: *Աւա՛ղ անզերծ եւ վտանգալի աղետակոծ տարակուսանացս. Կեչառ.: ԱՂԵՏԱԿՈԾ (2 1042) *Ե՛կ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱՄԱՅՐ — (մարք.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ունօղ զգորով առ մայր իւր. *Սանդիացքն գորովամարք զաղբիւրս խնդրէին զկաթինն. Մաշկ.: Իսկ Ոսկ. ապաշխ. *Աղքատն գորովայ ձայնիւ աղերսէրʼʼ. ընթերցի՛ր, գորովալի ձայնիւ, կամ գորովաձայնիւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆԴԱՂԱՏԱԼԻ — ( ) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Unknown date ա. Լի խանդաղատանօք. գորովալի. *Ասէ ցնա խանդաղատալի բանիւք. տէ՛ր, եթէ դու բարձեր, ասա՛ ինձ, ու՞ր եդիր զնա, զի ես առից զնա. Եղիշ. յար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.