ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ

(-) NBH 1-0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.: Պիտ.: *Գորովալիր տուողութիւն. Խոսր.: *Նորագոյնս առնէ զձայն իւր գորովալիր նազանօք, եւ աղերսական զօրութեամբ շուրջ փարելով. Համամ առակ.: *Որո՞ց ծնօղք առ որդիս այսպէս գորովալիր միշտ ʼի պատահեալսն լինին, որպէս նա առ աշակերտսն. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Տեսանիցէք զքար, զի գոչեսցէ գորովալիր. Հ. կիլիկ.: *Գորովալից գութ, բան. Փարպ.: Շ. հրեշտ.: Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԳՈՐՈՎԱԼԻ ԳՈՐՈՎԱԼԻՐ ԳՈՐՈՎԱԼԻՑ. Լի գորովով. գորովագին. *Գորովալի օրհնաբանէր զորդին իւր սիրելի. Եփր. ի ծն.: *Գորովալիր գութ, կամ ողբ. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c չ. πτωχεύω, πένομαι pauper sum, mendico Աղքատ լինել. տնանկանալ. եւ կրել կամ յանձն առնուլ զաղքատութիւն. ախքըտնալ. ... *Եթէ աղքատասցի եղբայր քո: Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԱՄԵԾ — ( ) NBH 1 0578 Chronological Sequence: 5c ա. Գորովագին. գորովալիր. *Գորովամեծ ողորմ ողորմիւ աղաչեցէ՛ք առ տէր վասն իմ. Մանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՈՎԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0981 Chronological Sequence: Early classical գ. Խորովմամբ սրտի աղերսանք. գորովալիր պաղատանք. *Զո՞ ոք ոչ խոնարհեցուցանէին վիշտք կնոջն, եւ աղերսն, եւ խորովանքն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԶԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c գ. σεμνότης majestas, gloria, jactantia. Նազելն. պանծանք. շուք. եւս եւ Ծեքծաքումն. եւ Քաղցրաբանութիւն. սեթեւեթք. պարծանք. *Որ շքեղաճոխ նազանօք զօրացար ʼի վերայ պատկերացն դրօշելոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԻՐԱԼԻՐ — ( ) NBH 2 0714 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Սիրով լի՝ լրացեալ՝ լցեալ. գորովալիր. սիրաբուն. խանդակաթ. բարեգութ. *Զբամաց միտս հանգուցանէր սիրալիր սրտիւ: Սիրալիր սրտիւ զարժանահայց խնդիրն ընկալեալ: Սիրալիր դաշամբք ուխտից: Սիրալիր խնդութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.