ԳՈՐՈՎԵՄ

(եցի.) NBH 1-0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն.չ. ԳՈՐՈՎԵՄ ԳՈՐՈՎԻՄ. φιλοστοργέω, στέγω ad amandum propensus sum, diligo եւն. Ցուցանել զգորով. բերիլ գորովանօք. խանդաղատիլ. գթասիրել. գուրգուրալ գթով ու սիրով, սիրել ու կսկծալ. *Հարք ʼի վերայ որդւոց լային, մարք ըզդստերս գորովէին. Գանձ.: *Տիկինն մեր յոյժ գորովէ եւ սգայ զսիրելի որդեակն իւր: Ի գթոյն ʼի գիրկս առեալ գգուեն, եւ խանդաղական ձայնիւ գորովեն. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Սիրական ձայնիւ գորովեն, բարբառ արգելուն (կամ գելուն). Եփր. զղջ.: *Գրգեցեր, (այսինքն) գգուեցեր եւ գորովեցեր, եւ սիրով սնուցեր. Լծ. նար.: *Որպէս մանուկ կարօտանալով գորովէ, եւ առ ʼի ծնողացն փափագէ. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Գուցէ գորովեալ առ միմեանս ազդացն ըստ օրինի եղբարց (հաւատակցաց), ապստամբեսցին ʼի մէնջ. Փարպ.: *Խոնարհեալ գորովեցայք առ ʼի բնութիւնս վտանգաւ չարչարեալս եւ ողորմագնս. Բրս. ողորմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՐՈՎԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date ձ. Տ. ԳՈՐՈՎԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.