ԱԶԱՏՈՐԴԻ

(դւոյ, ոց.) NBH 1-0006 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. Որդի ազատի. ազատատոհմ. ազնուական. *Ապրեցուցին զազատորդիսն, զի մի՛ ծառայեսցեն ʼի ստրկութիւն մարդոյ. Եփր. թագ.: *Գունդ կազմէր ʼի հայոց մեծաց՝ զազատ եւ զազատորդի: Զազատս եւ զազատորդիս փութով առ մեզ հասուսջի՛ք կապանօք. Եղիշ. ՟Ա: Արծր. ՟Գ. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏԱԾԻՆ — (ծնի, ծնաց.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 10c, 13c ա.գ. Ծնունդ ազատի, ազատորդի, ազատազարմ. *Աղախնածինքն (հալածեցին) զազատածին մանկունս. Անան. եկեղ.: *Ազատածին ծնունդք ազատամօրն՝ վերնոյն Սիոնի: Ազնուականքն եւ ազատածինք. Երզն. լս. եւ Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵԱՌՆՈՐԴԻ — (դւոյ.) NBH 2 0862 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. Աստուածորդի. որդի տեառն աստուծոյ՝ տէր, եւ տրակից հօր՝ միածին բանն. *Յորում մտանէ եւ բնակեսցէ աստուածն եւ տեառնորդին: Ծնաւ զանդրանիկն եւ զսիրելին եւ զտեառնորդին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.