ԱՄԵՆԱԳՈՐԾ

(-) NBH 1-0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. πανουργικός, παντουργός omnium opifex, omnipotens Ամենայնի ճարտարապետ. կարօղ գործել զամենայն, եւ արդեամբք արարող. ամենահնար. *Զամենագործն բնութեանց մարդկեղէն մտօք բամբասել. Ոսկ. ես.: *Ամենազօրն աջ, եւ ձեռնն ամենագործ. Պրպմ. ՟Լ՟Գ: *Զոր ամենատեառն ամենագործ արարչին սահման ելից. Վեցօր. ՟Դ: *Կոչէ եւ ձեռն վասն ներգոյին ʼի նմա ամենագործ զօրութեան: Ստեղծեալ ամենագործ զօրութեամբ. Կիւրղ. գանձ.: ԱՄԵՆԱԳՈՐԾ. ըստ յն. ոճոյ՝ չարահնար, չարարուեստ. *Եւ այլք բերէին զզէնս բազումս ամենագործ խորամանկ. Պտմ. աղեքս.: ԱՄԵՆԱԳՈՐԾ ԽԱՐԴԱԽՈՒԹԻՒՆ. եւ ԱՄԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. եւ ԱՄԵՆԱԳՈՐԾՔ. ըստ յն. չարահնար խարդախութիւն. չարարուեստութիւն. խորամանկութիւն. սատանութիւն, վարպետորդիութիւն չար, ամմէն քարը շարժելը. πανούργημα, πανουργία calliditas, vafritia, vafrum factum *Զկնոջն զամենագործ խարդախութիւն յանդիմանեցից: Ամենագործ խարդախութեամբ եւ աւելորդ իմն իմաստութեամբ վարել: Անիրաւութեամբք, ամենագործ խարդախութեամբք: Խարդախութիւնն եւ ամենագործութիւնն (կամ ամենագործ չարութիւն) ժամանեալ հասանէ յամպարշտութիւն. Փիլ.: *Քան զամենայն պիղծս չար աղտեղի, որ զամենագործս ծանականաց առնիցէ. Ոսկ. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Early classical ԱՄԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ. Առնելն Աստուծոյ զամենայն արարածս ամենայն իմաստութեամբ. *ՅԱստուծոյ ամենագործութեանն՝ երկու արարածք պատուականք հաստատեցան ʼի բարերարէն. Ագաթ.: Տե՛ս եւ ʼի վեր ʼի բառդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կերտօղ եւ յօրինիչ բոլորից. կամ ամենագործ, որ զամենայն հնարս հնարի. *Գերէ զմիտս նորա յամենակերտ զգայութիւնս իւր. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: Եւ ամենայն ճարտարութեամբ կերտեալ՝ յօրինեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ἑνών, ἑνυπάρχων, ουσα, ον qui, quae quod inest. որ եւ ՆԵՐԳՈՅԱՑԵԱԼ. Որ ինչ ներգո՛յ. ʼի ներքս կամ ʼի միջի եղեալն, գտեալն ʼի բնէ. բնաւորեալ. ընդաբոյս տարրացեալ. մէջը եղածը. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.