ԱՄԵՆԱԳՈՒԹ

(-) NBH 1-0059 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c ա. Նոյն ընդ վ. Տե՛ս եւ ԱՄԵՆԱԳԹԱԾ. *Ի փրկութիւն իմ, եւ ʼի փառս քո՝ ամենագութ. Նար. ՟Ձ՟Բ: *Ամենագութ խնամք բարերարին. Յճխ. ՟Է: Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳԹԱԾ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 5c, 12c ա. Ամենեւին գթած. ամենագութ. ամենողորմ. *Ողջացուսցէ զմեզ քեւ հանդերձ ամենագթածն բժիշկ. Փարպ.: *Նոյն ինքն ամենագթածն Աստուած. Լմբ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՅՐ — (հօր.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c գ. Ամենեցուն հայր հասարակաց՝ Աստուած. մանաւանդ Հայր Աստուած. *Մի Աստուածութիւն, ամենահայր, ամենասէր, ամենագութ: Այնպիսի գթով խնայեա՛ յիս Աստուած իմ, ամենահա՛յր բարի. Մանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍԷՐ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 5c ա. Ամենեցուն սիրօղ. *Ամենասէր, ամենագութ, ամենախնամ. Մանդ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՌԱԳՈՒԹ — ( ) NBH 1 0198 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որոյ գութն է անճառ եւ անբաւ. ամենագութ. *Հայցեմք ʼի քէն անճառագութ. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՈՒ — ( ) NBH 2 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Որ ʼի վերայ հասանէ. որպէս Տիրօղ. զբռամբ ածօղ. ժամանօղ. եւ Իշխօղ. ձեռնհաս. վարի ʼի մեզ էական բայիւ. իբրու յն. κρατέω, καταλαμβάνω obtineo, deprehendo.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԴԱ — (ի.) NBH 2 0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ՍԱԴԱ կամ ՍԱԴԴԱՅ. Բառ եբր. նոյնընդ լտ. սադ եւ հձ. Շատ. լծ. ընդ հյ. կաթն, եւ թ. սիւտ (որպէս եւ ստինք՝ ըստ եբր. սատ կամ շատ ). Վարի ի սուրբ գիրս որպէս Առատ. բաւական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԴԴԱՅ — (ի.) NBH 2 0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ՍԱԴԱ կամ ՍԱԴԴԱՅ. Վարի ի սուրբ գիրս որպէս Առատ. բաւական. ամենաբաւական. ամենագութ. *Իբրեւ զձայն ջուրց բազմաց, եւ իբրեւ զձայն աստուծոյ սադդայի (կամ սադայի): Ձայն թեւոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.