ԱԶԱՏՈՐԵԱՐ

(երոյ.) NBH 1-0006 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. յոքն. Ազատորեար. արք ազատք. ազատանի. իշխանք. *Բազումք են յազատորերոյ: Ազատորերոյն Վասպուրականի. Փարպ.: Արծր. ՟Դ. 11: ՟Գրի առ Փարպեցւոյն՝ եւ *զազատորեարսն արձակեմ. որպէս լինի եւ զմարդիկ, զմարդիկս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. յոգն. εὑγενείς , nobiles, proceres յոքն. Ազատք, ազատորեար. իշխանք. աւագանի. պարոններ, աղալար, րիճալգիպար, ազատէկեան. *Հայոց ազատանոյն ախոյենացն. Բուզ. ՟Ե. 5: Լուեալ արքային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՏԵԱՐՔ — (տեարց կամ տերանց.) NBH 2 1041 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱԶԱՏՈՐԵԱՐ. *Ոչ ուրախ լինէին ʼի նա ազատատերանցն գրոհք. Արծր. ՟Դ. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՏՈՀՄ — (ի.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ա. εὑπατρίδης , patricius, praenobilis Ազատ եւ ազնուական ըստ տոհմի. ազատազարմ. ազնուատոհմ. սօյզատէ *Զատուցանել ազատատոհմ, որք ոչ ʼի հարց, այլ թէ եւ ինքեանք նախանձաւորք իցեն նոցայցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՅԳՈՍՏԱՏ — (ի, աց.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: 8c գ. Բառ անյայտ. թուի Զո՛յգ ոստանիկաց, կամ զոյգ ոստուցեալ ʼի գործ պատերազմի. այսինքն նիզակակից՝ հեծեալ, ասպետ. ազատորեար. համհարզ. համահարզ. ... *Մերոյն Արտաշէսի հրամայեաց երթալ ʼի Պարսս հանդերձ իւրովք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.