ԱՄԵՆԱԶՕՐ

(ի, աց.) NBH 1-0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 13c ա. παντοδύναμος, πανσθενής, πάντα ισχύων omne superans, omnipotens Որ յամենայնի եւ ամենայնի զօրէ, իշխէ. ամենակարօղ. որ ամմէն բան կրնայ ընել, ամմէն բանի ուժը հասնօղ. ... *Ամենազօր, ամենայն իրաց բաւական: Ամենազօր ձեռն քո, կամ բան քո. Իմ. ՟Է. 23: ՟Ժ՟Ա. 18: ՟Ժ՟Ը. 15: *Բանն Աստուած՝ ամենազօր աջ: Որդի ըստ բնութեան՝ ամենազօրին Աստուծոյ. Պրպմ. ՟Լ՟Գ. ՟Լ՟Դ: *Ինքնիշխան, ինքնազօր, ամենազօր. Ածաբ.: եւ Շար.: *Կարկառեա՛ զամենազօր աջդ յօգնականութիւն. Եղիշ.: *Զօրութեամբ կամացն ամենազօրաց. Ագաթ.: *Ազդեա՛ բանիւդ ամենազօրաւ. Նար.: *Ամենազօրին Աստուծոյ. Յհ. կթ.: *Որոց հովանի լինէր ամենազօրն. Համամ առակ.: Իբր ամենայաղթ. եւ ամենայնիւ զօրաւոր. *Ամենազօր նշան: Յամենազօր քո բարեխօսութիւնդ միշտ ապաւինեալ. Նար. խչ. եւ Նար. կուս.: Մեծամուր. անվանելի. եւ կարօղ ըստ կարի առ ամենայն գործ. *Քաղաք էր ամենազօր մարդն Աստուծոյ առաջին լեալ եւ յարմարեալ. Համամ առակ.: *Ձեռքս ամենազօր՝ ապիկարեալ. Բենիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. παντοκρατορία, τὸ παντοδύναμον omnipotentia, summa potentia Ամենակալն գոլ. ամենակալ տէրութիւն. ամենազօր իշխանութիւն. ամենակարողութիւն. *Դա պսակ փառաց իմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. παντοδύναμος omnipotens Որ ամենայնի եւ յամենայնի է կարօղ. որ եւ ԱՄԵՆԱԿԱՐ. ամենազօր. ամենահնար. ... *Ամենակարօղ զօրութիւն. Յճխ.: *Ամենակարող զօրութեամբդ միշտ թագաւոր յաւիտենից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԶՕՐ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c ա. παναλκής robustissimus, omnino valens, potens Հզօրեղ եւ կարօտ յամենայնի. ամենազօր. *Ամենահզօր է բանն Աստուծոյ, եւ ʼի վեր քան զմահ. Պրպմ. ՟Լ՟Բ: *Օրհնէին զամենահզօրն Աստուած. Փարպ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ եւ ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ. Յաղթօղ ամենայնի եւ յամենայնի. ամենազօր, եւ քաջայաղթ. εὕνικος, καλλίνικος victor egregius, invictissimus որ ամմէնուն կըյաղթէ. *Ի փառս ամենայաղթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ) ըստ ՟Ա նշ. *Ամենայաղթող տէր փա՛ռք քեզ, ամենազօր փրկիչ փա՛ռք քեզ. Գանձ.: *Առատ ամենայաղթող: Ախոյեանս ամենայաղթողս. Նար. ՟Ղ՟Գ. եւ ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱՅՑԵԼՈՒ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, 5c Տ. ԱՄԵՆԱԴԷՏ. παντεπίσκοπος omnia lustrans *Հոգին Սուրբ՝ ամենազօր ամէնայցելու. Առ որս. ՟Զ: յորմէ եւ Լծ. կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ որ եւ ԱՄԵՆԻՇԽԱՆ. πάνταρχος, παντάρχης omnibus imperans, omnium dominus Տէր եւ իշխան բոլորից Աստուած. եւ մարդ կարգեալ յԱստուծոյ իշխան ʼի վերայ բազմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԶՕՐ — (ի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Անբաւ կամ անբաւելի զօրութեամբ. ամենազօր. յամենայնի կարօղ. ἁπειροδύναμος infinitae virtutis vel potentiae *Ամենայնի պատճառ գոլով, եւ որպէս անբաւազօր՝ ոչ միայն զամենայն զօրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.