ԴԱԴԱՐՈՒՄՆ

(րման.) NBH 1-0590 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. κατάπαυσις, ἡρεμία quies, requies, cessio, finis Դադարելն. անշարժութիւն. հանդարտութիւն. հանգիստ. նիստ. կասումն. դադար. վերջ. ... *Ընթերցուածք ոչ երբէք առնուին դադարումն. Եղիշ. ՟Գ: *Այս կարգ զրուցաբանութեան դադարումն առցէ: Ի սկզբան թագաւորութեանն պարթեւաց մինչեւ զդադարումն: Դադարումն եղեւ ուստերաց նորա. Խոր. ՟Ա. 8: ՟Բ. 66: ՟Գ. 51: *Տիւըն մինչեւ ի նա յանգեալ՝ դադարումն ընդունի. Յհ. իմ. ատ.: *Ոչ շինեալ ասի սեմայ քաղաք, եւ ոչ զո՛ւրն դադարման. Վրդն. ծն.: *Դադարմունք եւ պարզք (օդոց). Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԱՆԳԻՍՏ — (գստեան, կամ գստի, ից.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c գ. ἁνάπαυσις, ἁνάπαυμα, κατάπαυσις requies. Հանգչելն. դադարումն. դուլ եւ դադար. հանդարտութիւն. անդորրութիւն. խաղաղութիւն. ... *Շաբաթ՝ հանգիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0128 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ἁπραξία, τὸ ἁνενέργητον otium, cessatio, ineptio Անգործն կալ մնալ. դադարումն ʼի գործոյ. դատարկութիւն. հեղգութիւն. ... *Զըստ քնոյն անգործութիւն (աչաց) ոչ է ʼի մէջ առնլիս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. ἁμνηστεία, ἁμνιστία oblivio, abolitio Չյիշելն. մոռացօնք ո՛ր եւ է իրաց. *Երախտեաց անյիշատակութիւն. Զանցելոլցն անցից ընդ նոսա անյիշատակութիւն ʼի միտս արկանէին. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑ — (ի, իւ. Անցք, ցից, ցիւք.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ԱՆՑ ԱնՑՔ διάβασις, διέξοδος , δίοδος, πάροδος transitio, transitus, via, per quam transitur Անցանելն, անցումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓՈԽԱԴԻՐ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԱՆՓՈՓՈԽԱԴԻՐ ԱՆՓՈՓՈԽԱՅԵՂ ԱՆՓՈՓՈԽԱԿԱն. Տե՛ս ԱՆՓՈՓՈԽ. ἅτρεπτος immutabilis *Անփոփոխադիր տեսակ յինքեան նկարէր. Նար. խչ.: *Դադարումն եւ կայք յաւիտենականք եւ անփոփոխայեղս. Մաքս. ի դիոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓՈԽԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԱՆՓՈՓՈԽԱԴԻՐ ԱՆՓՈՓՈԽԱՅԵՂ ԱՆՓՈՓՈԽԱԿԱն. Տե՛ս ԱՆՓՈՓՈԽ. ἅτρεπτος immutabilis *Անփոփոխադիր տեսակ յինքեան նկարէր. Նար. խչ.: *Դադարումն եւ կայք յաւիտենականք եւ անփոփոխայեղս. Մաքս. ի դիոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓՈԽԱՅԵՂ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ԱՆՓՈՓՈԽԱԴԻՐ ԱՆՓՈՓՈԽԱՅԵՂ ԱՆՓՈՓՈԽԱԿԱն. Տե՛ս ԱՆՓՈՓՈԽ. ἅτρεπτος immutabilis *Անփոփոխադիր տեսակ յինքեան նկարէր. Նար. խչ.: *Դադարումն եւ կայք յաւիտենականք եւ անփոփոխայեղս. Մաքս. ի դիոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԴԱՐ — ( ) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ἁνάπαυσις, μονή qquies, mansio, mora Հանգիստ. որ եւ Դադարումն. Անդորր կայք. դեգերումն. *Եւ անդ դուլ եւ դադար քեզ ոչ գտանիցի, Ես. ՟Ի՟Գ. 13: *Ոչ թողուին դադար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԴԱՐԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0590 Chronological Sequence: 6c գ. Դադարումն. դադար. *Յետ բազում դադարանացն զպատուհանն բանայ (տապանին). Փիլ. լին. ՟Բ. 33 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0590 Chronological Sequence: 6c Տ. Դադարումն. *Եւ է պարզաբար շարժութեան դադարութիւն ներհական: Ըստ տեղւոյն, կամ ըստ որակին դադարութիւն. Արիստ. շարժ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.