ԴԱԼԱՐԱԲԵՐ

(-) NBH 1-0591 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. χροηφόρος viridia gramina ferens Բերօղ յիւրմէ կամ յինքեան զդալարի եւ զդալարութիւն. կանանչեղեն բուսցընօղ, կամ կանանչութիւն ունեցօղ. *Ի վերայ բուսոյ եւ դալարաբեր երկրի: Ի հրոյն դալարաբեր լինել արգելեալ. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Եւ վայր դալարաբեր հայրական ծոցածին ծաղկին. Նար. կուս.: *Միւսանգամ երկիր դալարաբեր լինէր (յետ ջրհեղեղի). Եղիշ. մատն. տն.: *Ցողով հոգւոյն շնորհի դալարաբեր լինել. Սկեւռ. աղ.: *Դալարաբեր արմատք, բոյսք, բանջարք. Շիգ: Ճ. ՟Ա.: Լաստ. ՟Ժ՟Ը: Եղիշ. ՟Ը: ն. ԴԱԼԱՐԱԲԵՐ ԼԻՆԵԼ. ն. ԴԱԼԱՐԱԲԵՐԵՄ, եցի. յիւրմէ զդալար բոյս. բուսուցանել. վերընձիւղել. *Դալարաբեր լինել զարդարութեանն սերմանս. Ոսկ. ղկ.: *Դալարաբեր լինել քաջածաղիկ եւ յոգնապտուղ վարուց առաքինութեան. Ոսկիփոր.: *(Գաւազանն ահարոնի) որ իբրու ցամաք գոլով՝ նոյն ժամայն իսկ դալարաբերեաց. Անյաղթ բարձր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱԼԱՐԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0591 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ԴԱԼԱՐԱԲԵՐ ԼԻՆԵԼ. ԴԱԼԱՐԱԲԵՐԵՄ. յիւրմէ զդալար բոյս. բուսուցանել. վերընձիւղել. *Դալարաբեր լինել զարդարութեանն սերմանս. Ոսկ. ղկ.: *Դալարաբեր լինել քաջածաղիկ եւ յոգնապտուղ վարուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԼԱՐԱԶԳԵԱՑ — ( ) NBH 1 0591 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ զգեցեալ ունի զդալարութիւն. դալարաբեր. *Զծերացեալ եղէդն փոխաձեւել առ դալարազգեաց ձեւս. Ոսկ. յաւետիս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՒԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0860 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ՏԱՒԱՂԵՄ. գրի եւ ՏԱՒԱԼԵԼ. Հաւաքել զցրուեալ բազմութիւնն. ժողովել. հանգուցանել: կր. ժողովիլ. հանգչիլ. մակաղիլ. պատսպարիլ. *Հովիւքն տաւաղելով զգառինսն քշէին ʼի դալարաբեր հովիտն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱԾԱՂԻԿ — ( ) NBH 2 0984 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c ա. εὑανθής bene floridus. Ունակ գեղեցիկ ծաղկանց. բազմածազիկ. քաջ ծաղկեալ. *Զքաջածաղիկն զայն եւ զոռոգ ողկոյզն պտղաբերեալ: Քաջածաղիկ ծիրանի. Նիւս. երգ.: *Դալարաբեր լինել քաջածաղիկ եւ յոգնապտուղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՇԵՄ — (եցի.) NBH 2 1009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c ն. (ʼի ձայնէս փը՛շ փը՛շ ). ἁναιρέω, ἁφαιρέω aufero, tollo ἁπελαύνω abigo. Վանել ʼի բաց վարել. եւ Յառաջ վարել. քշել, վռնտել. ... *Քշել ʼի յանձնէ ոչ կարէ. Բարուք. թղթ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.