ԱՄԵՆԱԹՇՈՒԱՌ

(ի.) NBH 1-0060 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. πανάθλιος, ταλαιπώτερος miserrimus, valde miser ac aerumnosus Ամենայն իրօք թշուառ եւ ողորմելի. հիքացեալ. չուառական. խեղճին խեղճը. ... *Զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն. Պիտ.: *Ամենաթշուառ չարագործս: Ամենաթշուառ աղքատիս: Վասն ամենաթշուառիս հեծութեան. Նար.: *Ի բանտի արգելուլ զամենաթշուառ անձն. Լաստ.: *Ոչ ազատեալ ամենաթշուառն ʼի ծանրութենէ սրտին. Լմբ.: Եւ ամենադժոխ. չարաչար. ողորմ. յետին. անհնարին. *Ամենաթշուառ կորուստ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: *Ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ. Պիտ.: *Ամենաթշուառ շիրիմ, կամ ախտաւորութիւն, կամ տարակուսանք. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍՊԱԿԱՆԱՍՊԱՍ — ( ) NBH 1 0315 Chronological Sequence: Unknown date ա.գ. Որ կայ ʼի սպասու ասպականւոյ, այս ինքն որսորդի. որսորդ շուն. բարակ որսական. ... *Սովեցելոյս ասպականասպաս կաղկանձողական ամենաթշուառ վտանգաւորիս ապրուստ կերակրոյ փշրանաց հացի մասնաւորեսցես.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0549 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c գ. αἱχμαλωσία, ἁποικία, μετοικεσία captivitas, demigratio, transmigratio եւն. Գերի լինելն. վտարանդութիւն, ստրկութիւն. թշուառութիւն .... Մարդիկ գերեալք. գերիք. ... *Ա՛ռ զհամար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵԼԱԳԱՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0937 Chronological Sequence: 8c, 10c ձ. Խանգարիլ խելաց կամ ուղղոյ. Խելացնորիլ. անմահանալ. ըստ յն. նաեւ գլխածանիլ. καριβαρέω gravor vel nuto capite. *որք արբեցութեամբն խելագարեալք լինին. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Գ: *Խելագարեալք՝ գնաց առ նա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՂԿԱՆՁՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1037 Chronological Sequence: 10c ա. Նշանակ ձայնի շան կամ ակընդի սովելոյ, իբր ողորմադին եւ թախանձարկու. *Սովեցելոյս ասպականասպաս կաղկանձողական ամենաթշուառ վտանգաւորիս ապրուստ կերակրոյ մասնաւորեսցե՛ս. Նար. ՟Լ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՔՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0104 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. ՀԻՔՈՒԹԻՒՆ կամ ՀԻԳՈՒԹԻՒՆ. Հէք գոլն. թշուառութիւն. ողորմելութիւն. խեղճութիւն. *Նախանձոտն զայլոց թշուառութիւն՝ իւր փառաւորութիւն համարի, եւ զբարիս ընկերացն՝ անձինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0832 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. ἑπικίνδυνος, ῥιψοκίνδυνος periculosus. Ինչ մի, ուր իցէ վտանգ խիթալի չարեաց (առաւել ռմկ. եւ յն. ոճով). *Խուզել զայսպիսիս վտանգաւոր է, եւ ոչ հետեւելի: Անտեղի է յոյժ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.