ԱԶԱՏՕՐԷՆ

(-) NBH 1-0006 Chronological Sequence: Early classical մ. Ըստ օրինի ազատաց. իբրեւ ազատ եւ ազնուական. *Կամէր ազատօրէն մեռանիլ՝ քան անկանել ʼի ձեռս անօրինաց. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 42:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՁՆԻՇԽԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0195 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. Անձնիշխանութեամբ. տիրաբար. կամաւոր յօժարութեամբ. ազատօրէն. *Զոր կամի՝ առնէ անձնիշխանաբար յարարածս իւր. Շ. թղթ.: *Յաստուածայինսն բարութիւնս անձնիշխանաբար հպեալք. Շ. հրեշտ.: ԱՆՁՆԻՇԽԱՆԱԲԱՐ (2 1044)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0365 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՐՁԱԿԱԲԱՐ. իբր Ազատօրէն. *Հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ, զի ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն. Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑρύχωρος spaciosus, latus, amplus եւն. Արձակ ամենայնիւ ընդ ամենայն կողմն. լայն. բաց. մեծատարած. լայնարձակ, լանուարձակ. ... *Երկիր, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՅՐԱՐՁԱԿ — ( ) NBH 1 1006 Chronological Sequence: 7c, 8c, 10c ԾԱՅՐԱՐՁԱԿ եւ ԾԱՅՐԱՐԱԿԵԱԼ. Որոյ ծայրն՝ գագաթն՝ ստեղն է արձակ եւ բարձր, կամ համարձակ եւ ազատօրէն արձակեալ, սփռեալ. եւ Տարածեալ գոլով, եւ տարածելով. ձկտելով. *Ծայրարձակ շառաւեղուղէշ գաւազանաբուղխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՅՐԱՐՁԱԿԵԱԼ — ( ) NBH 1 1006 Chronological Sequence: 7c, 8c, 10c ԾԱՅՐԱՐՁԱԿ եւ ԾԱՅՐԱՐՁԱԿԵԱԼ. Որոյ ծայրն՝ գագաթն՝ ստեղն է արձակ եւ բարձր, կամ համարձակ եւ ազատօրէն արձակեալ, սփռեալ. եւ Տարածեալ գոլով, եւ տարածելով. ձկտելով. *Ծայրարձակ շառաւեղուղէշ գաւազանաբուղխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c գ. Կամաւորն գոլ ներգործութեան: Ուստի ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ իբր մ. Կամաւորաբար. կամաւ. ազատօրէն. յօժար կամօք. *Կամաւորութեամբ գալ ʼի չարչարանս, կամ ʼի խաչն. մեռանիլ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՈԽԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0185 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c մ. Տիրաբար. ինքնիշխանաբար. ազատօրէն. եւ Մեծապէս. առատապէս. *Որ ճոխաբար յօժարութեամբ եկեալ ʼի նորոգումն եղծեալ մարդոյն: Ճոխաբար հետեւեցան լուսաշաւիղ ընդ պողոտայն. Շար.: *Ճոխաբար պսակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.