ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0600 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. ἁντιδικία, κατηγορία contra litigatio, accusatio Ամբաստանութիւն. բողոք. հակառակութիւն. ... *Որ ունի ընդ ումեք դատախազութիւն. Մխ. դտ.: *Զկնի դատախազութեան ծովուն՝ եւ ինքն իսկ (յովնան) զփախուստն խոստովանի. Ոսկ. ապաշխ. ՟Ե: *Յանդիմանչի, կամ ինքնամատոյց՝ դատախազութիւն. Նար. ՟Ծ՟Զ. ՟Ծ՟Է: *Առաւել եւս ի դատախազութիւն եղեալ՝ վնասէին նմա. Փարպ.: Իսկ Եւս. քր. ՟Ա: *Դատախազութեամբ ունէր զթագաւորութիւննʼʼ. յն. ո՛չ իրաւամբ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՔ — (ոյ, ով, աց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Սաստկականն ձայնիս Ողոք. (լծ.եւ յն. վօ՛ի). βοή, κραυγή , πρόκλησις clamor, vociferatio, compellatio, appellatio, lamentatio Գանգատ՝ աղաղակաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՄԱՏՈՅՑ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. αὑτομάτως φέρων sponte sua ferens αὑτόματος sponte promanans. ինքնին մատուցօղ, յառաջ բերօղ. եւ Ինքնին մատուցեալ, յառաջ բերեալ. ինքնեկ. դիւրագիւտ. պատրաստական. *Ի խորոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0871 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c գ. διακαιολογία caussae defensio, et accusatio. Հաւաստաբանութիւն, ստուգութիւն բանից. արդարադատութիւն եւ Դատախազութիւն. *Ընդ համարձակութեանն պարտ է իրաւաբանութեանն գոլ: աներկբայելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0566 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. καταλαλία oblocutio, obtrectatio, maledictio διαβολή calumnia. Չարախօսելն. լուտանք. բամբասանք. բանսարկութիւն. զրպարտութիւն. *Ի բաց թօթափել զնախանձ, եւ զամենայն զչարախօսութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՃԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0821 Chronological Sequence: 13c ա. Անկեալ ընդ վիճմամբ. առիթ վիճի. *Զի թէ ʼի դատախազութիւն զբանն արտաբերէր, վիճականս զնա առնէր. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՃՈՒՄՆ — (ճման.) NBH 2 0822 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. Վիճելն. վէճ. առարկուած. դատախազութիւն. *Ամենեցուն այս յայտ է առանց վիճման, զի փոքրն ʼի մեծէ օրհնի. Ոսկ. եբր.: *Դնէ վիճմամբ ʼի դիմաց մարմնասիրաց, թէ ոչ գոյ շհ յառաքինութեանց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.