ԴԱՏԱՊԱՐՏ

(ի,) NBH 1-0600 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. παρέδικος, κατάκριτος, ὐπεύθυνος obnoxius, condemnatus Պարտաւորեալն ի դատի. պատժապարտ. պարտաւոր. վնասապարտ. յանցաւոր. ... *Զի որ սպանանէ՝ դատապարտ է. Եփր. համաբ.: *Դատապարտն խորշի ցուցանել զոր մեղաւն. Մխ. դտ.: *Դու դատաւոր, եւ նոքա դատապարտք. Մխ. երեմ.: *Ես դատապարտ, եւ ի վերայ ձեր ողորմութիւն եղեւ. Ածազգ. ՟Գ: *Զանպարտսն իբրեւ զդատապարտս վարեալք. Յհ. կթ.: *Դատապա՛րտ լիցի ամենայն աշխարհ՝ աստուծոյ. Հռ. ՟Գ. 19: *Դատապարտք եղեն յանդիմանութեանց. Առակ. ՟Ա. 23: Իսկ Ոսկ. յհ. ՟Ի՟Է. *Այնք՝ որք ոչ հաւատային, դատապարտս զնոսա ասէրʼʼ. յն. դատապարտելիս գոլ: Եւ Յհ. կթ. *Դատապա՛րտ էր դատաստան նորա, եւ անարգագոյն՝ յարգանք նորաʼʼ. այսինքն դատապարտելի, անիրաւ: ԴԱՏԱՊԱՐՏ ԱՌՆԵԼ. Դատապարտել. պարտաւորել. Հռ. ՟ը. 34: Նար. ՟ժա: *Դատապարտ արար յաւիտենական հրոյն. Լմբ. սղ.: գ. ԴԱՏԱՊԱՐՏ. գ. κρίμα crimen Յանցանք արժանի դատապարտութեան. *Յորժամ զայլս դատիցես, եւ դու նմին դատապարտի պատժապարտ իցես. Ոսկ. մ. ՟Գ. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՏԱՊԱՐՏԻԿ — ( ) NBH 1 0600 Chronological Sequence: 13c ա. Դատապարտ. Իրաւամբք պարտաւորեալ. *Զարդար վշտագնեալ՝ դատապարտիկ (համարիք). Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԴԱՏԱՊԱՐՏԻՄ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date ԶՈՒԳԱԴԱՏԱՊԱՐՏԻԼ. Ի միասին դատապարտ գտանիլ. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԺԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0610 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. κολαζόμενος castigatus. Ունօղ յանձին զպատիժ. պատժեալ. դատապարտ. *Նորին իսկ պատժաւորին է վնասն, որ սպանանէ զինքն (վասն յանցաւորութեանն). Ոսկ. ՟բ. կոր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0642 Chronological Sequence: Early classical ա. ἕνοχος reus, sons, crimini obnoxius. Պարտական՝ որպէս մեղապարտ. յանցաւոր. դատապարտ. *Ոչ անպարտ առնէ զպարտաւորն: Սրբէլով ոչ սրբէ զպարտաւորն: Պարտաւոր լիցի դատաստանի կամ ատենի կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՏԱՒՈՐԵՄ — ( ) NBH 2 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c ն. καταγινώσκω, κατακρίνω, καταδικάζω inculpo, reprehendo, condemno ἁναρτάομαι obligo. կր. ἕνοχος γίνομαι, εἱμι reus sum ὁφείλω debeo. Պարտաւոր առնել. սագտանել. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.