ԱՄԵՆԱԽՆԱՄ

(ի.) NBH 1-0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c ա. Ամենայն խնամով խնամօղ բոլորից. նախախնամօղ. զամմէնքը հոգացօղ, ամմէն պէտընայօղ. *Զնա ժողովրդեանն ամենախնամն Աստուած եցոյց հովիւ. Եւս. քր. ՟Ա. յորմէ եւ Խոր. ՟Ա. 3: *Տուաւ շնորհ հոգողութեան յամենախնամէն Աստուծոյ. Փարպ.: *Ամենախնա՛մ դու: Յամենախնամ աչաց հզօրիդ. Նար. ՟Ձ՟Գ: *Ամենախնամ սէր. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: *Եւ մեզ լիցի հոգին պահապան՝ ամենախնամ շնորհօքն իւրական. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ա. Որ զամենայն լսէ, եւ ունկն դնէ բոլորից. *Ամենախնամ, ամենալուր, ամենապարգեւ. Մանդ. ի ծն. քրիստոսի.: *Լսել նախ՝ զոր ասիցեմք մեզմէն, եւ ապա յամենալուր ականջսն Աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԻՐ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Կրօղ յինքեան զամենայն, որպէս ընդունարան. *Առ տապանն (Նոյի) ամենակիր. Նար. մծբ.: Բարձօղ կամ կրօղ ʼի բռին զամենայն. ամենակալ. ամենախնամ. *Ձեռն ամենակիր. Վրդն. լս.: Կրից մարմնոյ եւ չարչարանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՀ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Պահօղ եւ պահպանիչ ամենայնի, եւ յամենայն չարէ. ամենախնամ. ամմէնքը պահօղ՝ հոգացօղ. *Ամենապահ ձեռամբն փակեալ զտապանն: Ամենապահ շնորհացն. Ագաթ.: *Ընդ ամենապահ աջովն Աստուծոյ ամրանալ. Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՐԳԵՒ — (ի.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ա. Պարգեւատու ամենեցուն կամ ամենայն բարեաց. ամենապարգեւօղ. ամենաշնորհ. *Ամենախնամ, ամենապարգեւ. Մանդ. ծն.: *Յամենապարգեւն Աստուծոյ. Ագաթ.: *Զամենապարգեւդ արգահատեցից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍԷՐ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 5c ա. Ամենեցուն սիրօղ. *Ամենասէր, ամենագութ, ամենախնամ. Մանդ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՍ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տեսօղ ամենայնի. ամենահայեաց. ամենանկատ. ամենագէտ. եւ ամենատեսուչ. ամենախնամ. *Ո՛չ յամենատես ականէն խուսեցեալ. Փիլ. յովն.: *Որ ոչն ծածկի յամենատես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Early classical ա. Ամենախնամ տեսչութիւն աստուածեղէն. նախախնամութիւն. *Հայել յամենատեսչութիւնն Աստուծոյ. Վեցօր. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽՆԱՄ — ( ) NBH 1 448 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. Բարւոք եւ քաջ խնամօղ, ամենախնամ, բարեգութ. *Հա՛յր անսկիզբն՝ բարեխնամ մարդասէր. Շար.: եւ Նար. ՟Ձ՟Բ. ՟Ղ՟Գ: *Առ քեզ դիմեալ գամ մա՛յրդ բարեխնամ. Գանձ.: Եւ իբր Բարեխնամական. խնամողական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՌԱՔԵՄ — (եցի.) NBH 2 0809 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c ն. ἁναπέμπω remitto, refero. Ի վեր առաքել. մատուցանել. վերընծայել. եւ Վերածել. ուղղել. *Արժանաւոր գոհութիւնս վերառաքեսցուք ամենեցունց տեառն եւ փրկչին: Եւ քեզ փառս վերառաքեմք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.