ԱՄԵՆԱԾԱԽ

(-) NBH 1-0061 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c ա. Որ զամենայն ինչ ծախէ եւ մաշէ, կամ այրէ տոչորէ ամենայն իրօք. բոլորովին էրօղ մրկօղ, փճացնօղ, ամմէն բան հատցընօղ. *Զամենածախն յայտնատեսիլ: Ամենածախ հրովն. Նար. ՟Ի՟Ը. եւ Նար. խչ.: ԱՄԵՆԱԾԱԽ. Ամենայն ծախիւք եղեալ. անխնայ. բազմածախ. առատաբաշխ. բազմապատիկ. շատ ծախքով՝ ըստըկով եղած. ... παντοδαπός կամ παντοδαπής (ի δαπανή ծախք. եւ δάπενον գետին) sumtuosus, pretiosus, omnigenus *Անօթք ամենածախք՝ ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք: Տունս ստանան մեծամեծս, լցեալ զնոսա ամենածախ գանձիւք. Բրս. հայեաց.: *Ամենածախ գանձիւք՝ առատաձեռն պատուով. Արծր. ՟Ա. 3: *Վաղ ժամանեաց յամենածախ սեղանակազմութիւնսն. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. παντέλειος, παντελής perfectissimus, plenus, integer, universalis Ամենեւին կատարեալ. ունակ ամենայն կատարելութեան. անթերի ամենայն իրօք. ծայրագոյն. անբաւելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԵՐ — (ի.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date ա. παμφάγος omnia devorans Որ զամենայն ինչ ուտէ՝ լափէ. ամենակալ. ամենածախ. ամմէն բանը կերօղ լափօղ՝ կուլ տուօղ. *Խզեալ զամենակեր որովայնն դժոխոց. Ոսկ. նոր կիր.: *Յամենակեր որովայնէ նորա իմով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՋՆՋԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0020 Chronological Sequence: 6c ա. Ջնջօղ զամենայն ինչ. ամենածախ. *(Լեառն) անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ʼի ծնողէն համաջնջական սովորութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋԱՄԲ — ( ) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c մ. որ եւ Ո՛ՂՋ. ὐγιαίνων, ουσα, ον sanus, salvus, a, um. Ողջութեամբ. ողջ եւ առողջ գոլով. ... *Հասաք ողջամբ եւ խաղաղութեամբ յերուսաղէմ: Ե՛րթ ողջամբ ի տուն քո: Ողջամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.