ԱՄԵՆԱԾԻՆ

(-) NBH 1-0061 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա. Որ ծնանի ʼի ծոցոյ իւրմէ զամենայն բոյս եւ զկենդանի՝ զգալի կամ իմանալի օրինակաւ. *Որով երեւեալ ցամաք ամենածին. Ագաթ.: *Զերկիր՝ ամենածին կայեան յօրինէր. Պիտ.: *Ամենածին կուսի թագուհւոյ (այս ինքն եկեղեցւոյ). Նար. ՟Ղ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲՈԼՈՐԱՒԷՏ — ( ) NBH 1 502 Chronological Sequence: 6c ա. Համայն. բոլորամասն. ամենակերպ, կամ լիուլի. անթերի. *Եւ զերկիր ակղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ՝ ամենածին կայեան յօրինէր. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳՈՒՀԻ — (հւոյ, հեաց.) NBH 1 0790 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. ԹԱԳՈՒՀԻ βασίλισσα regina գրի եւ ԹԱԳՈՒՐՀԻ. Կին թագաւոր. եւ Կին կամ մայր, եւս եւ քոյր թագաւորի. դշխոյ. բամբիշն. տիկնաց տիկին. աշխարհատիկին. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԿԱԲՈՒՂԽ — ( ) NBH 1 1002 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ բխէ յիւրմէ զծաղիկս. ծաղկաբեր. *Ցամաք ամենածին՝ ծաղկաբուղխ, տնկաբեր. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆԿԱԲԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 0884 Chronological Sequence: Early classical ա. φυτοφόρος plantifer. որ եւ ՏՆԿԱԾՕՂ, ՏՆԿԱՐԱՐ. Բերօղ յիւրմէ զտունկ, այս է՝ բուսուցանօղ տնկոց եւ ծառոց. *Որով երեւեալ ցամաք ամենածին ծաղկաբուղխ տնկաբերն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՈՂԸՆԾԱՅ — ( ) NBH 2 1010 Chronological Sequence: 10c ա. Որպէս զքօղ եւ զերեւելի զարդ ընծայեալ հարսին. *Շքեղաշուք քողընձայ՝ ամենածին կուսի թագուհւոյ. Նար. ՟Ղ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.