ԱՄԵՆԱԿԱԼԱԿԱՆ

(ի, աւ.) NBH 1-0061 Chronological Sequence: 8c ա. παντοκρατορικός, παγκρατορικός cuncta continens, omnipotens Որ ինչ անկ է ամենակալին՝ զամենայն ընդ ձեռամբ ունողի, կամ ամենակարօղ զօրութեան. *Բարին է, յորմէ ամենայն ինչ գոյացաւ, եւ է որպէս ամենակալականաւ հիմամբ պահպանեալ, եւ կալեալ: Ոչինչ է յէիցս՝ յամենակալական զգուշութենէ եւ պարունակութենէ աստուածայնոյն զօրութեանն ʼի բաց որոշեալ ամենեցունց ամենակալական հաստումն: Յինքենէ զբոլորս որպէս յարմատոյ յամենակալականէ յառաջ ածեալ. Դիոն. ածայ. ՟Դ. ՟Ը. ՟Ժ. ստէպ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.