ԱՄԵՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. παντοκρατορία, τὸ παντοδύναμον omnipotentia, summa potentia Ամենակալն գոլ. ամենակալ տէրութիւն. ամենազօր իշխանութիւն. ամենակարողութիւն. *Դա պսակ փառաց իմոյ ամենակալութեան. Պրոկղ. յայտն.: *Աստուծոյ վայել է մարդասիրութիւնն եւ ամենակալութիւնն. Կոչ. ՟Զ: *Ամենակալութիւն ʼի Հայր եւ յՈրդի եւ ʼի Հոգի Սուրբ ճանաչի. Սեբեր. ՟Դ: *Զամենակալութիւն նորա եւ զառ ամենեսեան զխնամակալութիւն. Խոսր.: *Պատմէ զթագաւորութենէն Քրիստոսի, եւ զամենակալութենէ ʼի ծագաց մինչեւ ʼի ծագս երկրի. Կամրջ.: *Ես եւ Հայր իմ մի եմք՝ վասն ամենակալութեան, եւ ալն. ԶՈրդւոյ ամենակալութիւն առաքեալն քարոզէ. իսկ զՀոգւոյն ամենակալութիւն մարգարէն ցուցանէ. Լծ. կոչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.