ԱՄԵՆԱԿԱՐ

(ի.) NBH 1-0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. Տ. ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ. որ եւ ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ. *Փրկութիւնն դիւրաւ տնօրինի յամենակարէն Աստուծոյ: Սլացեալ ամենակարն զօրութիւն. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ստիպ.: *Վասն ամենակար զօրութեանն: Ի մէջ անցուցեալ զամենակար բժշկարանն. Ագաթ.: *Ամենակար հնարաւորութեամբ: Ո՛րչափ զօրեսցէ առաւել բան քո ամենակար: Ձեռն քո ամենակար. Նար.: *Նմանապէս եւ առ ամենակա՛րս միտս ըստ համեմատութեան է տեսանելի. Մաքս. ʼի Դիոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. παντοδύναμος omnipotens Որ ամենայնի եւ յամենայնի է կարօղ. որ եւ ԱՄԵՆԱԿԱՐ. ամենազօր. ամենահնար. ... *Ամենակարօղ զօրութիւն. Յճխ.: *Ամենակարող զօրութեամբդ միշտ թագաւոր յաւիտենից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ — (ի.) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Գտակ ամենայն հնարից յամենայն դժուարութիւնս. ամենաճարտար, եւ ամենակար. ամենարուեստ. ըստ յն. քաջահնար. քաջարուեստ. εὑμήχανος, ἁριστοτέχνης industrius, ingeniosus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. Որ ոչ ջանայ. անփոյթ. անհոգ. ... *Անջանքն զիա՞րդ արդիւնարարք լինիցին. Խոսր.: *Անջան ʼի յիմանալոյ զզօրութիւնն. Լմբ. սղ.: ԱՆՋԱՆ. Որ ինչ լինի առանց շատ ջանից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. ὀμόθεος ejusdem deitatis consors Կցորդ աստուածութեան, կամ հաղորչ Աստուծոյ, բնութեամբ. որպէս աստուածային անձինք ʼի մէջ իւրեանց, եւ համապատուութիւն նոցա. *Առժամայն իսկ ծանօթ եղեալ էական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. Հնարաւորն գոլ (ըստ կրկին առման.) կարողութիւն, եւ կարելութիւն. կար. հնար. ճար. ճարտարութիւն. ջան. *Ամենակար հնարաւորութեամբ: Ամենայարդար կամ խորագէտ հնարաւորութեամբ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.