ԴԺՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0614 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c գ. δεινότης, ἁηδία acerbitas, molestia, gravitas Դաժանութիւն. դառնութիւն. խստութիւն. դժուարութիւն. նեղութիւն. վիշտ. չարիք. անզգամութիւն. ... *Ո՞ւմ են դժնդակութիւնք եւ վարանք. Առակ. ՟Ի՟Գ. 29: *Դժնդակութիւն օդոց կամ սառնամանեաց, վշտաց, ճանապարհի. Մագ.: Ոսկ. ՟ա. կոր.: Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Լուծիչ ամենայն դժնդակութեանց ի վերայ եկելոց: Զդժնդակութիւնսն ամենայն ատել եւ ի բաց ընկենուլ. Յճխ. ՟Ժ՟Ա. եւ ՟Ը: Իսկ Փիլ. տեսական. *Դժնդակութիւն բանիցʼʼ. իմա՛, ըստ յն. ոճոյ, ճարտարութիւն իմաստակաց եւ ճարտասանից:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԽՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0988 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. σκληρότης, τὸ σκληρόν durities. Խիստ գոլն. պնդութիւն. կրծրութիւն. սերտութիւն. ... *Խիստ եւ անուտելի է կեղեւ արմատոյն ... որ յարմատոյն կարիցէ որոշիլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ἁδυναμία impossibilitas, ἁπορία inopia consilii, difficultas, ἁμηχανία haesitatio, τὰ δεινά mala Անհնար, կամ անհնարին գոլն. անհնարաւորութիւն, անկարութիւն. դժուարութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 460 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ὁργή (յորմէ թ. էօրքէ ) θυμός, χόλος ira, indignatio Բարկանալն. կիրք սրտի վասն ընկալեալ անիրաւութեանն հանդերձ բաղձանօք վրէժխնդրութեան. ցասումն, զայրոյթ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c գ. որ եւ ԴԱՐԺԱՆՈՒԹԻՒՆ. Դաժանն գոլ. անհամութիւն. տտպութիւն. դառնութիւն. դժնդակութիւն. խստութիւն. ... *Արմատ ի վեր բուսեալ դառնութեան եւ դաժանութեանʼʼ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՆԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0615 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. ԴԺՆԷՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԴԺՆՈՒԹԻՒՆ. Դժնդակութիւն. ժանտութիւն. վնասակարութիւն. եւ Դժկամակութիւն. վիշտ. *Յուժգնութենէ կենդանեաց կամ ի դժնէութենէն երկուցեալք. Յհ. իմ. պաւլ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0617 Chronological Sequence: 8c գ. Դժուարութիւն, եւ Դժնդակութիւն. *Բանսարկուն դժուարականութեան անցիցն ոչ տեւէր. Աթ. անտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0621 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c գ. δυσκολία, δυσχέρεια, χαλεπότης difficultas, incommodum, molestia, acerbitas Դժուարին կամ դժուարն գոլ. ծանրութիւն. նեղութիւն. *Դժուարութիւն (անցից) գետոյ, հիւանդութեան, կրից, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՂՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0761 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. πόθος desiderium Իղձ. ըղձանք. բաղձանք. փափաքումն. ցանկութիւն. տենչ. ... *Միշտ համբուրեալ շրթամբք ոգւոյ ըղձութեան շնչոյ. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Յառաւելութիւն սիրոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆԳ — (ոյ, ով.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. ԺԱՆԳ ԺԱՆԿ. ἱός rubigo, et venenum Ամենայն աղտ եւ ապականութիւն նիւթեղինաց՝ որպէս թոյն ʼի դուրս տուեալ, եւ ապականիչ նոցին իսկ նիւթոց. մանաւանդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.