ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0007 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. γενεαλογία , genealogia Պատմութիւն ազգի՝ ծննդաբանութեամբ. ճիւղագրութիւն՝ որդւոց որդի. րէսմի սինսիլէ *Զյայտարարութիւն մերոյ ազգաբանութեանս: Ըստ ազգաբանութեանն սեմայ: Որդի դստեր համածին եղբօր նորա ըստ հաւաստի ազգաբանութեան. Խոր. ՟Ա. 1: Յհ. կթ.: Նար. խչ.: *Աւետարանչացն ազգաբանութիւնն, կամ առաքելոցն վկայութիւնն: Զփրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի զըստ մարմնոյ ազգաբանութիւնն գրելով աւետարանիչն. Աթան. ՟Դ: Արծր. ՟Ա. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱՀԱՄԱՐ — (ի.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical գ. γενεαλογία , recensio generis Ի համար արկումն ազգի ըստ ծննդաբանութեան. ազգաբանութիւն. գիր համարոյ ցեղի. ճիւղագրութիւն. րէսմի սինսիլէ *Խնդրեալ զնոսա՝ ոչ գտին ըստ ազգահամարին: Ազգահամար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ — (վման.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. Ժողովելն. իլն. ըստ ամենայն մշ. *Զորս այլումն ժամու թողցուք ժողովման զյոլովսն: Անիծիւք եւ դառնութեամբ ժողովումն անիրաւին ʼի զրկելոց անտի. Շ. թղթ.: *Որպէս յաշտարակէն ցրումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻՆԵԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0887 Chronological Sequence: 6c գ. Բան յաղագս լինելութեան, այսինքն արարչագործութեան, կամ ստեղծման, ծննդոց, սերնդոց. ազգաբանութիւն. իբր յն. γενεαλογία generis recensio. *Ընդէ՞րʼի լինելաբանութեան ադամայ ոչ եւս յիշեցեալ է զկային, այլ զսէթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γενεαλογία genealogia. Խօսք եւ ճառ զծննդոց եւ զսերնդոց. ազգաբանութիւն. ազգահամար. ցեղին՝ տանը պատմութիւնը՝ կարգը, ճուղագրութիւն. ... *Հմտութիւն ծննդաբանութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c ՀԱՄԱՐՈՂԱԿԱՆՆ գ. ՀԱՄԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ. ἁριθμητική arithmetica. Թուաբանական արուեստ. թուաբանութիւն. որ եւ Թուականութիւն ասի. *Թուականին յարակայանայ համարողականն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0223 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c գ. ἁνθρώπησις, ἑνανθρώπησις, ἑνανθρωπότης incarnatio, assumtio humanae naturae. Մարդ եղանիլն, մարդանալն որդւոյն աստուծոյ. ներմարդութիւն. մարմնաւորութիւն, անհաս տնօրէնութիւն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԱԹԻՒՔ — (թուոց.) NBH 2 0887 Chronological Sequence: Early classical գ. γενεαλογία genealogia. Ազգահամար, ազգաբանութիւն. տոհմագիրք. ճիւղադրութիւն. ճուղագրութիւն. ... *Չհայել յառասպելս, եւ ʼի տոհմաթիւս անչափս: Զտոհմաթիւս, եւ զհեռ, եւ զօրինական կռիւս. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.