ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ

(-) NBH 1-0063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ եւ ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ. Յաղթօղ ամենայնի եւ յամենայնի. ամենազօր, եւ քաջայաղթ. εὕνικος, καλλίνικος victor egregius, invictissimus որ ամմէնուն կըյաղթէ. *Ի փառս ամենայաղթ եկեղեցւոյ. Եղիշ. ՟Ա: *Ամենայաղթ տէրութիւն, կամ զօրութիւն, կամ խաչ. Պիտ.: Շար.: *Հայցէին յամենայաղթն Քրիստոսէ յաղթել մեծի պատերազմին: Ամենայաղթ նահատակն Քրիստոսի. Արծր.: *Ամենայաղթ մարտիրոսօք, եւ ամենայն սրբովք. Թէոդոր. կուս.: *Երկիւղ ամենայաղթ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: Եւ կարի՛ յաղթ. մեծ յոյժ. ընդարձակ. անհնարին. παμμεγέθης maximus, vastissimus, immanis *Ամենայաղթ ջուրքն՝ որ են ʼի վերայ երկնից. Ճ. ՟Թ.: *Երկնի ամենայաղթ գնացիցն շարժութեանց. Դիոն. ածայ. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԶՕՐ — (ի, աց.) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 13c ա. παντοδύναμος, πανσθενής, πάντα ισχύων omne superans, omnipotens Որ յամենայնի եւ ամենայնի զօրէ, իշխէ. ամենակարօղ. որ ամմէն բան կրնայ ընել, ամմէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ) ըստ ՟Ա նշ. *Ամենայաղթող տէր փա՛ռք քեզ, ամենազօր փրկիչ փա՛ռք քեզ. Գանձ.: *Առատ ամենայաղթող: Ախոյեանս ամենայաղթողս. Նար. ՟Ղ՟Գ. եւ ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՅԹ — (ի, ից.) NBH 1 0197 Chronological Sequence: 8c ա. Ուր չկայցէ ճայթիւն. անշշունջ. անձայն. անզգայ. *Անճայթիցն, թէ այսպէս պարտ իցէ ասել, երկնի ամենայաղթ գնացիցն շարժութեանց. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՃԱՌԱԳԱՅԹ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԲԱԶՄԱՃԱՃԱՆՉ. *Բազմաճառագայթ եւ մաքուր ամենայն ուրեք ԶԱստուածութեանն նշոյլս փայլեցոյց. Ոսկ.: *Ամենայաղթ սուրբ նշանն յերկնից փայլեաց բազմաճառագայթ լուսով առաւել քան զարեգակն. Տօնակ.: *Առաքելական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՏԵՍԵՄ — ( ) NBH 1 0807 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ն. παραβλέπω ԹԵՐԱՏԵՍԵԼ. Վեր ʼի վերոյ հայել. ոչ բարւոք տեսանել, անտես առնել. աղէկ չնայիլ. ... *Ո՞ր արօտական այնպէս թերատեսէ եւ այնպէս թերալսէ, որպէս արբեալն: Ոչինչ գրեցելոցն թերատեսել: Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՒԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0809 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 14c չ. Թեւ արկանել. պատիլ բազկաւ. *Մայրն՝ մարմնոյն թեւարկէր առ խաչին. Ոսկիփոր.: Կամ որպէս Թեկն ածել, ձեռներէց լինել, թեւակոխել ʼի տիրել եւ ʼի նուաճել. հնարիլ. ճգնիլ. ամբառնալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱՐՄԱՏ — ( ) NBH 1 1087 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. Որոյ արմատն կամ իսկութիւնն է կենդանի, եւ արմատ եւ պատճառ կենդանութեան. այն է փայտն կենաց՝ սուրբ խաչն քրիստոսի. *Ամենայաղթ զօրութիւն կենդանարմատ քո փայտին. Հարցնափառ.: *Որ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՆ — (ի, աւ կամ իւ, աց, օք.) NBH 2 0433 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. σημεῖον signum σύσσημον, σημείωσις commune signum, significatio, nota τύπος figura σημασία apostema եւ այլն. վր. նի՛շի. պ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0588 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. συντηρητικός conservandi vim habens, conservator, trix. Ունօղ զկարողութիւն պահպանելոյ. պահպանիչ. պահօղ. պահապան. եւ Զօրաւիգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՄԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0615 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ն. Պատմել. պատմագրել. ճառել. *Յետոյ կրեցին՝ զոր ինչ առաջին եւ երկրորդ գիրքն պատմաբանեն. Նախ. ՟գ. մակ.: *Զոր եւ յառաջիկայսդ պատմաբանէ. Ոսկ. գծ.: *Զոր ոչ միտք զօրեն իմանալ, եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.