ԱՄԵՆԱՉԱՐ

(ի.) NBH 1-0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. παμπόνηρος, πάγκακος, παγχάλεπος pessimus, omnino malus, plane improbus, malignus, molestus Կարի չար (ոք կամ իմն). լի չարութեամբ, եւ առիթ ամենայն չարեաց. վնասակար. դաժան. դժնդակ. գէշին գէշը. ... *Ղազարոս՝ արդար, իսկ մեծատունն՝ մեղաւոր եւ ամենաչար. Ոսկ. ղկ.: *Ամենաչար դեւքն. Յհ. իմ. պաւլ.: *Տե՛ս զամենաչարն՝ թէ զի՛նչ ասէր. Լմբ. ատեն.: *Զամենաչար գայլն՝ որ սովոր էր բեկանել զմոլորեալ ոչխարն. Ոսկիփոր.: *Զկապիկս անապատական եւ ամենաչար՝ ուսուցանեն. Եզնիկ.: *Վարք ամենաչար: Ամենաչար խորամանկութիւն. Յճխ.: *Ամենաչար արծաթսիրութիւն, կամ խորհուրդք, կամ տաժանմունք. Կիւրղ. կուս.: Ածաբ. ժղ.: *Ամենաչար խարդախանք, կամ վատաբախտութիւն, ունակութիւնք, աղէտք, տեղի. Պիտ.: *Ամենաչար խափանումն. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՍԵՂՆԱԿԱՐԿԱՏ — ( ) NBH 1 0313 Chronological Sequence: 13c ա. Իբր Ասղամբ կարկատեալ, մանեալ. հիււեալ. *Զկապ եւ զպարանս ամենայն մեղաց, զոր կապեալ պատեցին զանձամբ իմով ամենաչար դեւքն՝ ասեղնակարկատ անօրէնութեամբն իւրեանց: Զպատանս ամենայն մեղաց, զոր կարեաց ընդ անձն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՉԱՊՏՈՒԿ — ( ) NBH 1 0782 Chronological Sequence: Early classical ա. Մակդիր կապկի, որոյ ունչք պտուտկին իբր խեղկատակութեամբ, կամ է իբր պտկեալ քթով. *Զկապիկս անապատականս ըմբռնեալս՝ հտպիտս եւ ընչապտուկս եւ ամենաչար ուսուցանեն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՇՏԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0966 Chronological Sequence: Unknown date ԽՈՇՏԱՆԿՈՒԹԻՒՆ տե՛ս ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆ. *Ոչ սաստկատեսակ եւ ամենաչար խոշտանկութեամբ. Կիւրղ. ի կոյսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՀ — (ի, ից.) NBH 2 0602 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. συμβεβηκώς, σύνβαν, τύχη, σύμπτωμα accidens, eventus, casus, adfectus, symptoma, fortuitas, fortuna secunda vel adversa. Արմատ պատահելոյ. նոյն ընդ Պատահար, Պատահումն. Դէպք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՍՏԿԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 2 0697 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սաստիկ տեսլեամբ. ահագին. *Ոչ եթէ զինուորական զինուք քաջալերիմք, եւ ոչ սաստկատեսակ եւ ամենաչար խոշտանկութեամբ. Կիւրղ. ի կոյսն. (այժմու յն. ոսկետեսակ եւ ամենագեղեցիկ խոշտանգանօք) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՏԱԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0786 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 14c գ. κακοδαιμονεία infelicitas κακοπραγία, δυσπραγία sors dura, res adversae. Չարաբախտութիւն. թշուառութիւն. հիքութիւն. արկածք. խեղճութիւն, դժբախտութիւն, փորձանք. *Եհաս վատաբախտութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.