ԱՄԵՆԱՌԱՏ

(-) NBH 1-0066 Chronological Sequence: 13c, 14c ա. ԱՄԵՆԱՌԱՏ որ եւ ԱՄԷՆԱՌԱՏ. Լի ամենայն առատութեամբ, եւ առատապարգեւ. *Ազատեա՛ յանբաւ պարտեացս ա՛մենառատ. Բենիկ.: *Աստուածային ամենառատ գանձուցն հաւատարիմ եւ իմաստուն տնտես. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԲԱՒԱԿԱՆ — (ի.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 10c, 12c ա. որ եւ ասի ԲԱՒԱԿԱՆՆ. Մի ʼի ստորոգելեաց Աստուծոյ, որպէս ամենառատ եւ ամենաբաշխ՝ լցուցիչ ամենայնի. ըստ եբր. սատտայի որպէս յուռթի կաթամբք ամենայն ստեանց. *Ամենաբաւական աջ, ձեռն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԶԵՂՈՒՆ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: 10c ա. Ամենայնիւ զեղեալ. ամենալի. ամենառատ. խիստ լեցուն. ... *Լի եւ ամենազեղուն բարութեամբ. Նար. ՟Ղ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 12c գ. Ամենառատ գոլն Աստուծոյ, եւ անբաւելի բեղնաւորութիւն ներքին՝ առնչական ծագմամբ. *Մի Աստուած՝ յաղագս նոյնութեան բնութեանն, եւ անձինք երեք՝ վասն ամենառատութեանն. Սարկ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԸՆԴԱՐՁԱԿ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 10c ա. Կարի յոյժ ընդարձակ. ամբաւելի. ամենառատ. *Կամք ամենընդարձակ. Նար. ՟Լ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԱՌԱՏ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c ա. ԱՄԷՆԱՌԱՏ կամ ԱՄԵՆԱՌԱՏ Առատաձեռն յոյժ յոյժ. առատապարգեւ տուօղ. եւ տուեալն ամենայն առատութեամբ. լի եւ ճոխ. անսպառ. *Որ յամէնառատն Աստուծոյ պարգեւեցաւ. Պիտ.: *Մեծդ միայն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻԱՊԱՐԳԵՒ — ( ) NBH 1 0886 Chronological Sequence: 10c, 11c ա. Առատապարգեւ. առատաձիր. *Ամենառատ տէր լիապարգեւ ʼի պէտս կարեաց փրկութեան. Նար. գանձ հոգ.: Իսկ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7. ըստ ձ. *Զայնպիսի քաղցր տէրութիւն, եւ զայնչափ լիապարգեւօքʼʼ: ուղիղ եւս երեւի տպ. լի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՐՈՒՄՆ — I. (լրման.) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. πλήρωμα . Լրանալն, եւ Լրութիւն. լիութիւն, բովանդակութիւն. եւ Կատարումն. *Լրումն, որ զամենայն յամենայնի լնու: Ի նմա հաճաւ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՁԻՐ — ( ) NBH 2 0237 Chronological Sequence: 10c ա. Առատաձիր. մեծապարգեւ. առատաբաշխ. *Գոհանալով զմեծաձիր եւ զառատապարգեւ տեառնէդ: Այսմ մեծաձիր եւ ամենառատ պարգեւաց տրիտուր եւ այլն. Խոսր.: *Ընդ մեծաձիր շնորհին. Ի գիրս խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԱՍՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0619 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. ἑγκεντρίζω insero, configo. Յարել նոր ոստ առ ոստ հին բնոյ. պատկինել, պատրուսել. ... *Դու՝ որ ձիթենի վայրենի էիր, պատուաստեցար ʼի նոսա: Ասիցես, ոստքն փշրեցան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.