ԴՐԴՈՒԵՄ

(եցի.) NBH 1-0643 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ն. διασείω, ὡθέω, ἁνατρέπω concutio, tundo, detrudo, propello, everto Ուժգնակի դրդելով՝ շարժել. շարժլել. խախտել ի տեղւոջէն ցնցմամբ եւ դղրդմամբ. օցտել. *Ի մերժելն դրդուեցայ. Սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Է. 13: *Դրդուեաց զաղօթականն. Փիլ. լին. ՟Դ. 233: *Իբրեւ զայն տունն՝ որ ի վերայ աւազոյն շինեալ էր, զոր դրդուեցին խռովութիւնք. Ագաթ.: *Դրդուեցաւ ուղղափառութիւն. Խոր. ՟Գ. 68: *Ի սաստիկ հարմանէն դրդուեալ. Փարպ.: *Պատրանքն սատանայի դրդուէ, եւ բաժանէ զնոսա ի գլխոյն. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴՐԴՈՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0643 Chronological Sequence: 6c Նոյն ընդ վ. (=ԴՐԴՈՒԵՄ) *Որ զկայան շարժեալ դրդուեցուցանէ. Փիլ. այլաբ.: *Դրդուեցոյց զբազումս ի սուրբ ուխտէն: Եւ ոչ վերինք դրդուեցուցանեն. Եղիշ. ՟Ա. եւ ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.