ԱՄԵՆԱՎԱՅԵԼՈՒՉ

(-) NBH 1-0067 Chronological Sequence: 6c, 9c, 12c ա. Ամենայնիւ վայելուչ. կարի վայելչական. քաջայարմար. գեղեցիկ. ... *Բարիոք եւ ամենավայելուչ կարծեմ ... Ամենավայելուչ կարգաւորութեամբ: Այս բանքս ամենավայելուչ, եւ ցանկալի օրէնք. Լմբ. պտրգ. եւ Զքր.: *Ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով նազաբանել: Ամենավայելուչ խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւնն: Յամենավայելուչն քերթողացն պարս: Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ պայծառացեալ. Պիտ.: Եւ ամենեւին ցանկալի եւ զուարճալի ʼի վայելել ամենեցուն. *Ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ, կամ արգասեօք: Զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն: Այցելութիւն ամենավայելուչ. Պիտ.: *Զայսոսիկ յանձնէ հալածէ, զի մի՛ յայն ամենավայելուչ հայեցողութենէն ստուերասցի. Լմբ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՅԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: 12c գ. Բարեզարդութիւն եւ բարեկարգութիւն ամենայն իրօք, եւ ամենավայելուչ. *Զայն հաստատութիւն քաղաքին եւ զամենայարդարութիւն ոչ ոք կարէ բաւանդակել. Մաշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՍԻՔ — (սեաց.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἑργασία, πράγμα opus, res, negotium (լծ. հյ. յարգ, երկք. եւ յն. էրգասի՛ա, գործ. եւ շահ) Արդիւնք. գործ արգոյ եւ շահեկան. արարք օգգակարք. իրք արտադրեալք. վաստակ. բերք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱՅԱՐՄԱՐ — ( ) NBH 1 502 Chronological Sequence: 6c ա. Ամենայարմազար. ամենավայելուչ. *Դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց՝ ʼի հակառակն փութայ այսոցիկ շարժիլ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈԼՈՐՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0504 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c չ. περατόομαι, περατοῦμαι terminor, finior, circumscribor, contineor. Յոլորտս իմն եղերօք պարունակիլ, ամփոփիլ, պարագրիլ. բովանդակիլ. սահմանիլ. եզերանալ. պարուրիլ. *Գոլ միջոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՃՈՒՃԵՄ — (եցի.) NBH 2 0591 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c ն. καλλοπίζω faciem elegantem et venustum reddo, ostento κοσμέω orno ἁμφιάζω induo πλάττω fingo եւն. Գունագեղել պէսպէս զարդուք, եւ արտաքին իրօք. գեղերեսել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՏԱՆԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0650 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c Նոյն է ընդ վ. ըստ կրկին առման. որպէս Պէտս ունել. *Զհմտանալն՝ ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ʼի մարդկանէ. բայց մանաւանդ պատերազմականս՝ պիտանայ (կամ պիտանայ)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՒԵՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0754 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c չ. σκιάζομαι obumbror σκοτάζω tenebresco. Ստուերամած լինել. մթագնիլ. նսեմանալ. աղօտանալ. խաւարիլ. անշքանալ. *Փառացն վայելչութիւն ստուերացաւ: Մի՛ լիցի ստուերացեալ լուսոյդ երախտիս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.