ԵՂԾԱՆԵՄ

(եղծի, ե՛ղծն.) NBH 1-0655 Chronological Sequence: 6c, 10c ն. φθείρω, διαφθείρω, ἁνατρέπω , ἁφανίζω, ἁλλοιόω, καταβάλλω, καταλύω corrumpo, everto, dissolvo եւն. ասի եւ իբր ռմկ. Եղծել, Եղծնուլ (հակառակն ստեղծանելոյ). Ապականել. աւերել, լուծանել. խանգարել. կորուսանել. ջնջել. ի բաց բառնալ. աւրել, խանկրել, փճացնել. ... *Գուցէ եղծանիցեմ զժառանգութիւն իմ: Մի՛ եղծցես զանուն իմ ի տանէ հօր իմոյ: Կազմելով կամէր տէր եղծանել զնոսա: Եղծանելով եղծցես զնոսա: Յո՛ր կողմ եւ դարձցի ամպարիշտն, եղծանի: Եղծաւ գեղ կանանց: Գոյն երեսաց քոց մի՛ եղծցի: Մի՛ եղծանիցի հրաման մարաց եւ պարսից. եւ այլն: *Եղծանելով զգիր պարտեաց. Յհ. կթ.: *Ոչ եղծանես, այլ գրես: Գրիմ, եւ իսկոյն եղծանիմ: Զգրեալս եղծի: Զգովեստն առ աստուած եղծի: Եղծայ, զեղծայ. Նար.: ԵՂԾԱՆԵԼ. ըստ հռետորաց է Ընդ վայր հարկանել, հերքել, ատելի առնել զբանս այլոց, կամ զգովելի կարծեցեալս. *Եղծանելի՛ է ո՛չ զյոյժ հաւաստին, եւ ո՛չ զյաւէտ կարելին, այլ որ զմիջին բնութիւնն ունի: Եւ եղծանելով՝ պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն ասողին. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՂԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԵՂԾԵՄ ԵՂԾՆՈՒՄ. Տ. եղծանեմ. *Մտաբերէ եղծել զքարոզութիւնն: Քակել կործանել եղծել. Ոսկ. գաղ.: *Զհակառակ յարուցեալսն ի վերայ լերինն սիոնի եղծնուլ. Լծ. կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԾՆՈՒՄ — (եղծի.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ԵՂԾԵՄ ԵՂԾՆՈՒՄ. Տ. եղծանեմ. *Մտաբերէ եղծել զքարոզութիւնն: Քակել կործանել եղծել. Ոսկ. գաղ.: *Զհակառակ յարուցեալսն ի վերայ լերինն սիոնի եղծնուլ. Լծ. կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.