ԱՄԵՆԱՏԵՍ

(ի.) NBH 1-0067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տեսօղ ամենայնի. ամենահայեաց. ամենանկատ. ամենագէտ. եւ ամենատեսուչ. ամենախնամ. *Ո՛չ յամենատես ականէն խուսեցեալ. Փիլ. յովն.: *Որ ոչն ծածկի յամենատես ականէն Աստուծոյ. Խոր. ՟Գ. 24: *Ոչ զարհուրեցաք յամենատես ականէն. Մխ. երեմ.: *Յամենատես աչաց. Պիտ.: *Ամենատես արարչութեանն. Նար. ՟Ի՟Զ: *Ծածուկք մարդկան յայտնի են քեզ ամենատեսդ Աստուծոյ. Տօնակ.: *Զամենատես տնտեսութիւնն մեծազօր զօրութեանն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: *Որ ամենատես ակնարկութեամբ ստորիջեալ ʼի խնդիր կորուսելոցն. Արծր. ՟Ա. 1: *Ամենատես նախախնամութիւն: Հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին. Պիտ.: Ամենայնիւ տեսանելի. կարի գեղեցիկ, եւ երեւելի յոյժ. *Հիացեալ զարմանայ ʼի տեսիլն ամենատես. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Բազմութիւնք արհամարհք էին, բայց իշխանք արք էին ամենատեսք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ἑπόπτης, πάντα προειδώς inspector, omnia praevidens եւն. Ամենայնի գիտակ, ճանաչօղ, տեսօղ. ամենատես՝ սեպհական Աստուծոյ. ամմէն բանի գիտցօղ՝ տեղեակ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԴԷՏ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: 6c ա. Ամենայնի դիտող. ամենահայեաց. ամենատես. *Ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՅԵԱՑ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πανεπίσκοπος omnia intuens, omniscius, perspicacissimus Որ ակնարկէ յամենեսին ամենայն յստակութեամբ. ամենատես. ամենատեսուչ. *Հոգի՝ ամենահայեաց. Իմ. ՟Է. 23:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. Որ ամենայն ուրեք եւ արագ հասանէ. *Ամենահաս, ամենատես. Մանդ. ծն.: *Ամենահաս թեւոցն ձգմամբ. Նար. խչ.: *Ամենահաս ձեռօքն զբռամբ ածէ զձեզ. Լմբ. սղ.: Եւ ամենայնի հասու. ամենիմաստ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՆԿԱՏ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 10c ա. Որ զամենայն նկատէ. ամենահայեաց. ամենատես. *Ըստ էական ամենանկատ տեսութեան աչացն. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՔՈՒՆ — ( ) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. ἁκοίμητος (յորմէ Ակումիտ.) ἅγρυπνος, ἅνυπνος insomnis, non accumbens, non dormiens Որ ոչ լինի երբէք ʼի քուն. աննինջ. աննիրհելի. եւ տքուն. տքնօղ. արթուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՇԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 11c ն. μαντεύομαι vaticinor, δηλόω, μηνύω indico, significo Գուշակ լինել. կանխաձայնել. մարգարէանալ. եւ Կանխաւ նշան տալ, նշանակել, ծանուցանել. յայտ առնել. Յուշ առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Դ — I. ( ) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Early classical, 13c Դ. իբրեւ արմատ դերանուանցս Դա, Այդ, Դոյն, հանգոյն նոցին որոշէ զմիջականն ընդ մօտաւոր եւ ընդ հեռաւոր. *Արձակեա՛ զժողովուրդդ: Տա՛ր զճաշդ, զոր ունիս, ի բաբելոն: Ի բա՛ց կացէք յարանցդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱԿՆ — (ական.) NBH 2 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c ա. Ոյր մեծ է ակն. այսինքն աչքն. աչեղ. խոշորաչուի. *Ետես զպօղոս, զի գայր, այր ծաւի, մեծակն, յօնակից. Ճ. ՟Ա.: Ճ. ՟Գ.: Վրք. ոսկ.: *Եւ ինքն մարիամ բարետեսիլ դիմօք, մեծակն, եւ անձամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՅԳ — (ստուգի, գաց.) NBH 2 0747 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c ա. Հակառակն ստոյ. (որպէս թէ՝ յար եւ նման ըստ ոգելոյն. լծ. եւ յստակ, եւ շիտակ. կամ ըստ եբր. արաբ. սատըգ, որ է արդար.) որպէս յն. ἁληθής, ἁληθινός verus, certus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.