ԵՆԹԱԳՐԵՄ

(եցի.) NBH 1-0658 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 15c ն. ὐπογράφω subscribo, describo, designo Ստորագրել. եւ Ի ներքոյ գրել. առաջի առնել. նշանակել. նկարագրել բանիւ կամ մտօք. *Ենթագրեն զայսպիսի տարբերութիւնս եւ այսպէս: Զոր եւ ենթագրելովք բացատուեցին, սեռ գոլ ասելով եւ այլն. Պորփ.: *Իւղոյն անուշահոտութիւն ... զնոյն յսուրբ ենթագրէ մեզ աղբիւրացուցիչ գոլ. Դիոն. եկեղ.: *Ենթադրելով (ի միտս) իմաստութեամբ զմերձակայ զրպարտութեանն բռնութիւն առ ի յօգուտ բազմաց դնել. Յհ. կթ.: *Զորս աւետարանիչքն ճշմարտապէս ենթագրերեցին զնմանէ աստուած եւ մարդ. Մխ. ապար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.