ԱՄԵՆԱՏԵՍԱԿ

(-) NBH 1-0067 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ա. παντοδαπός omnis generis Ամենապատիկ. բազմատեսակ յոյժ. բիւրազգի. բազմադիմի. պէսպէս. ամմէն ցեղ. ... *Ամենատեսակ անկոցն սաղարթք: Ամենատեսակ կենդանիք. Արիստ. աշխ.: *Ծովացեալ ամենատեսակ անօրէնութիւն. Սարկ. հանգ.: *Ամենատեսակ ամօթ. ՃՃ.: Եւ որպէս πανείδεος omnis formae Փակօղ յինքեան զամենայն տեսիլ եւ զկերպարան գեղոյ գերազանցապէս. *Ամենաձեւ, ամենատեսակ, անկերպ, անգեղեցիկ. Դիոն. ածայ. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 8c ա. πάνσχημος omnis figurae Ունօղ զամենայն ձեւ կամ զկերպարան նմանութեան. *Ամենայն համանգամայն ʼի նա ստորոգի, եւ ոչինչ է յամենայնէ. ամենաձեւ, ամենատեսակ, անկերպ, անգեղեցիկ. Դիոն. ածայ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Նոյն ընդ վ.(=ԱՆԳԵՂԵԱՅ) ἁκαλλής deformis *Անգեղեցիկ եւ անսուրբ: Սուտանուն աստուածոցն անգեղեցիկ բազմութիւնն: Խոյս տան որպէս յանգեղեցկէ ʼի յանդիման առակելոյն. Մեկն. ղեւտ.: *Զիա՛րդ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅμορφος informis, forma carens որ եւ ԱՆԿԵՐՊԱՐԱՆ. Տակաւին չունօղ զկերպ եւ զկերպարան որոշեալ. անկազմ. անհարթ. անձեւ. անհեթեթ. անկարգ. ... *Անկերպ նիւթ: Անկերպ եւ անորակ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 501 Chronological Sequence: 10c ա. Ամենատեսակ. համօրէն. *Տէր բոլորակերպ իրողութեանց մակադրեալ (զԱդամ). Արծր. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0630 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա.մ. εὑκοπώτερος, ον, ἁνεκτότερος, ον facilior, ius; tolerabilior, ius Առաւել դիւրին. հեշտ ամենեւին. տանելի. դիւրապատրաստ. եւ Կարի դիւրաւ. առաւել հեշտեաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.