ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ

(-) NBH 1-0068 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c - Տ. ԱՄԵՆԵՒԻՆ. (գտանի գրեալ եւ ԱՄԵՆԵՒԻՄ. որպէս Սեբեր. ՟Զ:) *Ամենեւիմբ զիւր անուն հաստատէ: Որով ամենեւիմբ զատչիցին ʼի յունաց. Խոր. ՟Բ. 74: ՟Գ. 55: *Ամենեւիմբ ընդ մահու կորստեամբ գրաւեալ. Յհ. իմ. եկեղ.: *Յայտնէ զամենեւիմբ համբառնալն. Շ. հրեշտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՍՐԲՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c գ. τὸ πανάγιον omnem habre puritatem Ամենեւին սրբութիւն. կատարեալ մաքրութիւն. անարատութիւն. *Ամբիծք են (հրեշտակք) ամենեւիմբ, եւ զամենասրբութիւնն գերազարդաբար ունին. Դիոն. եկեղ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԵՒԻՆ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. որ եւ ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ. (որպէս թէ ամենիւ.) այս ինքն ամենայնիւ. ամենայն իրօք. բոլորովին. բոլորովիմբ. իսպառ. բնաւ. σύν πάντι, πάντη, πάντα, ἄπαν , παντελές, παντελῶς …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. ἁλόγως, ἁλογίστως sine ratione, inconsulte Իբրեւ զանբան. անխորհրդաբար. անպատճառ. ... *Ոչ եթէ անբանաբար, այլ իմաստութեամբ նախախնամէ. Սահմ. ՟Ա: *Ոչ վայրապար կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈԼԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՄՈԼՈՐ. ἁπλανής non erraticus, inerrans Որ չէ մոլար. ոչ մոլորեալ. անսխալ. անխոտոր. ուղիղ. ողջամիտ. ... *Հօտ անմոլար. Շար.: *Վերատեսուչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԲԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 494 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c ա. Ի բնէ բանական. իմացական. *Մեք եւ հրեշտակք բնաբանական ելով. Քեր. քերթ.: Եւ Բնախօս. *Հերակլիտոս եւ դիմոկրիտոս բնաբանականք ելովʼʼ. իբր նիւթապէս քննօղք բնութեան. Նոննոս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὄλος, πᾶς, σύμπας, ἄπας totus, integer, cunctus, universus (ʼի գործիականէ բառիս Բուն.) Բոլոր. համօրէն. բովանդակ. ամէն. ամենայն. հանուր իւր սարօքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐ — (ի, իւ կամ ով, ից, իւք.) NBH 1 500 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ὄλος totus, integer, cunctus, universus (լծ. հյ. ոլոր. յն. օլօս. թ. ուլու, քիւլլի.) Որ ինչ պարադրէ կամ պարագրի ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՌՆ — (բռին կամ բռան, ամբ. բռունք, ռանց, ռամբք.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δράξ pugillus, brancata Ափ ձեռին ամփոփեալ. ձեռն բռնօղ կամ ըմբռնօղ զիմն. բուռ. ավուճ. ... *Որչափ բռամբ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՐԿԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c գ. ἁργολογία otiossus sermo Դատարկ բան. ունայնախօսութիւն. փճախօսութիւն. *Մինչեւ ցո՞ր բանս է դատարկաբանութիւն. ամենեւիմբ ամենայն բան, որ ոչ աւարտի յառաջիկայ պէտսն՝ որ ի քրիստոս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՏՉԻՄ — (զատայ կամ զատեայ, զատուցեալ.) NBH 1 0718 Chronological Sequence: 6c, 8c ձ. χωρέω secedo եւն. Զատանիլ. զատիլ. որոշիլ. մեկնիլ. զատուել, բաժնուիլ. ... *Իկամաց երկոցունց՝ մեկնեալ ʼի միմեանց զատչին: Զատչել յԵրուանդայ խորհէին: Ամենեւիմբ զատչիցին ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.