ԱՄԵՆԵՔԻՆ

(-) NBH 1-0068 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ — (նեցուն կամ ցունց, նեսեան կամ նեսին, յամենեցունց, ամենեքումբք.) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ ԱՄԵՆԵՔԻՆ գրի եւ ԱՄԵՆԻՔԵԱՆ, ԱՄԵՆԻՔԻՆ, զամենիսեան կամ զամենիսին. πάντες omnes… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՓԱՌԵՄ — ( ) NBH 2 0024 Chronological Sequence: Unknown date չ.ձ. ՀԱՄԱՓԱՌԵԼ ՀԱՄԱՓԱՌԻԼ ըստ յն. ոճոյ՝ Ի մի կարծիս միաբանիլ. ὀμοδοξέω idem censeo, sentio *Զի թէ ամենեքին (աւետարանիչք) միապէս ասացեալ էին, հերձուածողքն ասէին՝ թէ ամենեքին միաբանեցին, եւ վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՏՈՒՆ — (հան, եւ տնոյ, տնի, տանց.) NBH 2 0241 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. πλούσιος dives. Ոյր մեծ է տուն, այսինքն լի ճոխութեամբ, ընչաւէտ. ընչեղ. փարթամ. ճոխ. հարուստ. ... *Աբրամ էր մեծատուն յոյժ անասնով եւ արծաթով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՍՏԱԿ — (ոյ, ոց, եւ ի, աւ.) NBH 2 0785 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. վիշտ.) πόνος, κόπος, μόχθος labor, fatigatio, molestia, dolor. Աշխատութիւն. աշխատանք. երկ. խոնջութիւն. յոգնութիւն. տաժանումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԼՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴ — (ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՂՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԱՇ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. ԱՂՈՒԱՇ որ եւ ԱՂԱՒԱՇ. (գրի եւ ԱՂՎԱՇ, ԱՂԱՇ, ԱՒԱՂԱՇ.) ասի եւ սալոն. այն է ըստ յն. σάλος Յիմար (ձեւացեալն). բախած. բախուկ, խենդուկ. ... *Ամենեքին ասէին, եթէ աղուաշ է: Աղուաշ աբեղայ մի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՃՈՅ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. πανάριστος omnino placens, optimus Ամենայն իրօք հաճոյ, հաճոյական, հաճելի Աստուծոյ եւ մարդկան. ընդունելի. ցանկալի. գովելի. քաջ. ամենալաւ. *Ահա ամենեքին ամենահաճոյքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՒԱՔ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 9c ա. Ուր ամենեքին հաւաքին, կամ որ զամենեսին յինքն հաւաքէ. ամենաժողով. ամենախումբ. *Հրապարակ ամենահաւաք զեկեղեցի է իմանալ. Համամ առակ.: եւ Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.