ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ

(-) NBH 1-0069 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. Որ ամենայն ուրեք եւ արագ հասանէ. *Ամենահաս, ամենատես. Մանդ. ծն.: *Ամենահաս թեւոցն ձգմամբ. Նար. խչ.: *Ամենահաս ձեռօքն զբռամբ ածէ զձեզ. Լմբ. սղ.: Եւ ամենայնի հասու. ամենիմաստ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. θεολογία theologia, sermo de deo, et divinus Բան կամ ճառ զԱտուածոյ՝ բերանով եւ գրով, վարդապետաբար կամ ուսումնաբար, եւ որո՛վ եւ է օրինակաւ. ... *Հրաշալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԶԵՂ — ( ) NBH 1 404 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ա. εὕπορος, περισσός, ἅφθονος abundans, redundans, copiosus Զեղուն յոյժ, եւ առատաբուխ. բազմօք զեղեալ, յորդեալ, յորդառատ. խիստ առատ՝ շատ. ... *Բազմազեղ արտասուս արկեալ. Փարպ.: *Բազմազեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՀՌՉԱԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: 8c մ. εὑφήμως bona verba dicendo Բարւոք հռչակելով. բարեհամբաւելով, լաւ եւս ասելով. *Ոչ իւրեանց անիրաւ յարձակմամբք (կամ յարձակմանց), ամենիմաստ աստուածապետութեանն, բարեհռչակապէս ասել, սպասաւորութեան հետեւել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱՀԵՇՏ — ( ) NBH 1 502 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄԵՆԱՀԵՇՏ. *Ամենիմաստ գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԻՄԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0548 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐπέρσοφος supraquam sapiens Գերագոյն իմաստութեամբ. ամենայն հանճարով լի. *Գերիմաստ եւ ամենիմաստ պատճառն (աստուած): Ուսանել զգերիմաստ զճշմարտութիւն աւանդութեանս մերոյ. Դիոն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՏԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 1 0626 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Պետ դիտաց. նախկին տեսուչ որպէս աստուած, եւ Փոխանորդ աստուծոյ՝ քահանայապետ, արքեպիսկոպոս, վերատեսուչ. առաջնորդ. նազըր. *Ընդ ամենիմաստ տեսչութիւն ահարկութեան դիտապետիդ երկնից. Բենիկ.: *Յարկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԶՕՐԱԽՈՐՀՈՒՐԴ — ( ) NBH 2 0095 Chronological Sequence: 6c ա. Հզօր խորհրդով. խորախորհուրդ. ամենիմաստ. *Աստուծոյ ոչինչ է անյայտ ... քանզի հզօրախորհուրդ է. Փիլ. լին. ՟Բ. 54 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՄԵԱՆՍԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0276 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. զՄԻՄԵԱՆՍԿԱԼՈՒԹԻՒՆ կամ զՄԻՄԵԱՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ. ἁλληλουχία nexus inter se, complexia եւն. Ունել կամ կալեալ ունելն զմիմեանս, եւ ունելութիւն յարաբերութեան եւ կախման առ միմեանս. միայարութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.