ԵՐԳԻՉ

(գչի, չաց.) NBH 1-0673 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա.գ. ᾅδων, ᾅδουσα cantor, cantatrix Երգեցիկ. երգեցող. երգակ. երգաբան. երաժիշտ. ... *Երգիչք սաղմոսաց նոցա՝ արք եւ կանայք. ՟Բ. Եզր. ՟Բ. 65: *Ըստ բանի հոգեւոր երգչին (դաւթի). Ագաթ.: Մերթ՝ Հռչակօղ, հրատարակիչ. ... *Երգիչ եւ պատմիչ թշուառութեանցն եղեալ (քամ), ոսոխ եւ ամբաստան լինի. Փիլ. լին. ՟Բ. 71:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՍԱՂՄՈՍԵՐԳՈՒ — (ուի, ուաց.) NBH 2 0691 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c գ.ա. ψαλμῳδός, ψάλτης psalmista, psaltes, palmicen. որ եւ ՍԱՂՄՈՍԵՐԳ. ՍԱՂՄՈՍԱՆՈՒԱԳ. ՍԱՂՄՈՍԵՐԳՈՂ. ՍԱՂՄՈԻՍԵՐԳԻՉ. Երգիչ սաղմոսաց. սաղմոսասաց. դաւիթ, եւ հետեւօղք նորա. եւ Դպիր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Шант (телеканал) — «Шант» арм. «Շանթ» Страна …   Википедия

  • ԵՐԱԺԻՇՏ — (ժշտի, տաց.) NBH 1 0666 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. μουσικός, μοῦσα musicus Երգիչ ճարտար՝ արուեստական ձայնիւ կամ նուագարանաւ. գուսան. վարպետ բան երգօղ ու լալօղ. ... *Զոր օրինակ քերթողքն ասեն զերաժշտացն պար, զի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0666 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c ա. μουσικός, κή, κόν musicus, a, um Որ ինչ սեպհական է երաժշտաց եւ երաժշտականութեան. գուսանական. *Որ ըստ երաժշտական արուեստի յարմարէր զնա: Իբրեւ գործւով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԳԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0672 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա.գ. Երաժիշտ. երգիչ (մարդ). խօսնակ (թռչուն). *Անկանի զարմացումն յօրհնիչս եւ յերգակս. Եփր. եւ Եղիշ. դտ.: *Երգակք են՝ ասացեալ հաւքն. Փիլ. լին. ՟Գ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԳԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0672 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. ᾅδων, ᾅδουσα, ᾧδος cantor, cantatrix Երգիչ. երգակ, այր կամ կին. երգօղ, բան կանչօղ .... ի սուրբ գիրս ՝ որպէս Սաղմոսերգու, օրհնիչ, եւ այլն. իսկ յայլ գիրս նաեւ որպէս Ողբերգակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԳՈՂ — ( ) NBH 1 0673 Chronological Sequence: 9c, 10c Նոյն ընդ վ. (=ԵՐԳԻՉ) եւ սեպհականեալ մակդիր դաւթի. որ եւ ՀՈԳԵՐԳՈՂ. *Ինձ մերձենալ առ աստուած բարի է, ասէ երգողն. Համամ առակ. ստէպ զդաւթայ: *Ըստ մաղթանաց գոչման երգողին». այսինքն դաւթի. Նար. ՟Ժ՟Ե. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕՍՕՂ — (ի, աց.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 14c ա. ԽՕՍՕՂ կամ ԽՕՍՈՂ. λάλων loquens. որ ասի եւ ԽՕՍԵԼԻ. Այն, որ խօսի (ըստ ամենայն առման). ... *Խօսօղք բազումք յաստուածայնոցն ... եւ Խօսօղն ո՛չ ըստ հաճոյից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՅՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0147 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ն. φωνέω voco βοάω clamo. Ձայն տալ. ձայն արձակել. կոչել. գոչել. հրաւիրել. կարդալ. անուանել. ձենել. կանչել. ձան տալ. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր յուդայ: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0631 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. χορεύων, εὑουσα, χορευτής choream agens, saltans et canens, saltator, trix. Մտեալն ʼի պարանոցիկս կաքաւչաց. պարօղ. երգիչ եւ կաքաւիչ. *Ետես զորթն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.