ԱՄԵՆՈՒՍՏ

(-) NBH 1-0069 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ. ԱՄԵՆՈՒՍՏ ՅԱՄԵՆՈՒՍՏ πάντοθεν undique Ամենայն ուստեք. յամենայն կողմանց, եւ ամենայն իրօք. բոլորովին. ամմէն դիաց, ամմէն կերպով. ... *Որոց խրատու ցանկութիւն հարցասէր եւ ուսումնասէր է, ամենայն ինչ ամենուստ եւ երիցագոյն է. Փիլ. լին.: *Պարադիտեցան զինեւ ամենուստ տագնապաւ վշտաց: Յամենուստ պարտեալ, եւ իսպառ լքեալ: Ի յամենուստ պարփակեա՛ կցորդութեամբ հրեշտակացդ. Նար.: *Յամենուստ անպարտելի մնալով: Ցուցանել ʼի յամենուստ իբրու զմեծ. Պիտ.: ա. Եւ ա. իբր յամենայնի կամ յամենից. *Զամենուստ գոյից զբարեհռչակեալ անունդ: Յամենուստ մասանց (այս ինքն կողմանց): Անմասն յամենուստ բարեկարգութեանց: Ի յամենուստ ծառայութենէ. Նար.: մ. Իսկ ԱՄԵՆՈՎԴ կամ ԱՄԵՆՈՎՏ, բառ ռամկական. մ. իբր ամենայնիւ. ամենեւին: Մխ. բժիշկ. ստէպ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԲԱՐԵՔԱՎԱՅԵԼՈՒՉ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: 6c ա. Անմասն ʼի բարւոք վայելչութենէ. անշուք. անշահ, անշնորհք. *Ամենուստ տագնապաւ վշտաց ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՈՇԽՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0762 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 13c, 14c ն. ԸՄԲՈՇԽՆԵՄ ԸՄԲՈՇԽՆԻՄ. ἁπολαύω, ἁπόνυμι fruor (իբր համբէշխուն, այսինքն հաղորդ սեղանոյ լինել. ի պ. բէշխուն, սեղան, սուֆրա.) Վայելել ʼի սեղան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՈՇԽՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0762 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 13c, 14c հ. ԸՄԲՈՇԽՆԵՄ ԸՄԲՈՇԽՆԻՄ. ἁπολαύω, ἁπόνυμι fruor (իբր համբէշխուն, այսինքն հաղորդ սեղանոյ լինել. ի պ. բէշխուն, սեղան, սուֆրա.) Վայելել ʼի սեղան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՄԵՆՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0319 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c մ.ա. Ամենայն ուստեք. յամենայն կողմանց. ամենայնիւ. եւ Համօրէն. ամմէն դիէն՝ դիաց. ... *Յամենուստ պարտեալ: Աղքատութեանն հնոց յամենուստ մասանց մրրկի. Նար. ՟Ձ՟Զ. եւ ՟Ի՟Զ: *Իսկ ես տառապեալս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱԴԻՊԻՄ — ( ) NBH 2 0626 Chronological Sequence: 6c ձ. ՊԱՐԱԴԻՊԻԼ. Շրջապատիլ. շուրջանակի պատահել. *Հանդիպեցաւ անձն իմ ʼի պաշարումն չարեաց. պարադիպեցան (կամ պարադիտեցան) զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.