ԵՐԵԿՈՅԻ

(-) NBH 1-0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր ընկա՛լ տէր. Շար.: *Առաւել քան զամենայն ժամանակս՝ յերեկոյին ժամուն եղիցի քեզ զգուշութիւն ի վերայ խորհրդոց քոց. Վրք. հց. ՟Բ: *Զզոհս երեկոյինս. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 15: *Խաւար, կամ զոհ երեկոյին. Առակ. ՟Է. 9: ՟Բ. Եզր. ՟Թ. 4. եւ 5: *Պատարագ երեկոյին. Ճշ. ուր գրի եւ *Աղաչանք երեկային»:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՐԵԿՈՅԻՆ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿԱՆԱՄ — (կացի.) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Early classical չ. Երեկօթս առնել. ագանիլ. ըստ յն. կալ մնալ. *Երեկացին աւուրս եօթն. ՟Գ. Մակ. ՟Է. 12: *Իբրեւ ի կողմանս մակեդոնացւոց անցանիցամ, եւ առ ձեզ երեկացից. Ոսկ. ՟բ. կոր.: Մերթ՝ Զցերեկն անցուցանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿՈՅ — (ի, յերեկոյ, ցերեկոյ, ընդ երեկոյս.) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἐσπέρα, ὁψία vespera, vesper Երեկ՝ իբրեւ անուն. որ եւ ԵՐԵԿՈՐԻ. վերջին մասն տուընջեան, եւ սկիզբն գիշերոյ. ժամ մտից կամ խոնարհելոյ արեւու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c ա. ԼՈՒՍԱԼԻ ԼՈՒՍԱԼԻՐ. որ եւ ԼՈՒՍԱԼԻՑ. Լի լուսով. առլցեալանթերի եւ կատարեալ պայծառութեամբ. լուսաւոր. լուսապայծառ. *Վասն լուսալի եւ պայծառ տան՝ բիւր ինչ ծախեմք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10: *Զառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ — (ձման.) NBH 2 0025 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. որպէս Համբառնալն. ն. ἕπαρσις exaltatio, elevatio. վեր վերցընելը. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Խաչանիշ համբարձմամբ ձեռացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋԱՀԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0669 Chronological Sequence: Unknown date գ. Պաշտոն ջահընկալի յեկեղեցւոջ. *Օրհնեա եւ այժմ զծառայս քո ʼի գործ ջահընկալութեան, լուցանել ջահս ʼի սուրբ եկեղեցի. Մաշտ.: Եւ որպէս լուսատու լինելն իբր ջահակիր. *Մոգքն երկրպագէին ջահընկալութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.