ԱՄԵՆՕՐՀՆԵԱԼ

(ելոյ.) NBH 1-0070 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՄԷՆՕՐՀՆԵԱԼ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆՕՐՀՆԵԱԼ — (ելոյ.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆՕՐՀՆԵԱԼ կամ ԱՄԵՆՕՐՀՆԵԱԼ. Ամենայնիւ եւ յամենայնի օրհնեալ. ամենայն օրհնութեան եւ բարեբանութեան արժանի. ամմէն կերպով օրհնած, ու օրհնելու. ... *Ամէնօրհնեալդ հոգւոյ: Ամենօրհնեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἑγγυάω spondeo, satisdo Երաշխաւոր լինել. յերաշխի տալ զանձն խոստմամբ. խոստանալ եւ ապահովել՝ միջնորդութեամբ կամ վկայութեամբ. *Ոմանք կամիցին զսա ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԾԻՆ — (ծնի, նաւ կամ նիւ.) NBH 2 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. μονογενής unigenitus. Միակ ծնունդ հօր աստուծոյ ʼի յաւիտենից, եւ կուսի մօր ʼի ժամանակի. քրիստոս յիսուս. բան հօր, բանն մարմնացեալ. *Զփառս իբրեւ զմիածնի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏԱՄՌՈՒՆՉ — ( ) NBH 2 0289 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա.մ. որ եւ ՄՇՏՆՋԵՆԱՄՌՈՒՆՉ. Որ միշտ մռնչէ, մնչէ, հեծէ. եւ Որ ինչ լինի անշշունչ հեծութեամբ. միշտ հառաչելով. անդադար ձայնիւ. *Տեսի անդ արս կուսակրօնս մշտամռունչ յաղօթս. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՊԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0846 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. κιβωτός arca, arcula. որ եւ ՏԱՊԱՆԱԿ. եբր. դէպա. պ. դէբինկէ, թէփէնկիւ. Արկղ մեծ կամ փոքր. եւ Որ ինչ է ʼի նմանութիւն արկեղ. սնտուկ. սանտըգ. Որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0932 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ն. δοξολογέω laudibus celebro, glorifico. Փառաւորել բանիւ. բանս փառաւորութեան վերառաքել. փառատրել. օրհնել. գովել. բարեբանել. մեծացուցանել. (ասի զԱստուծոյ, եւս եւ յետ նորա զաստուածնէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.