ԱԶԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0008 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. συγγένεια , cognatio, conjunctio Ազգակիցն գոլ. ազգականութիւն. արենակցութիւն. եւ Բնութենակցութիւն. եւ Բնութիւն. *Ի նախնեացն յարենէ որ ասին ազգակցութիւնքն: Որ ինչ յազգակցութեան՝ առ որդիսն, ծնօղքն. Փիլ.: *Քանզի ազգակցութիւնն մի է: Առ մարմնական ազգակցութիւնս այսպիսի ախտակցութիւնս ունիմք: Ոչ հեռի ʼի միմեանց գոլով ժամանակաւ եւ ազգակցութեամբ. Մխ. դտ.: Սարգ. յկ. ՟Է: Ճառընտ.: *Այն է հարազատ քումդ ազգակցութեան: Անպարտակիրն ազգակցութեան երկնիչ վերստին. Նար. ՟Հ՟Դ. եւ Նար. կուս.: *Որ անկաւն՝ դարձեալ կանգնեցաւ, գալով բանին յազգակցութիւն հողեղինացս. Համամ առակ.: *Հասարակ է ʼի վերայ երկոցունց ազգակցութեանն իրաւունք. Բրս. թղթ.: Կցորդութիւն. մերձաւորութիւն. ընտանութիւն. համանմանութիւն. համեմատութիւն. *Ազգակցութիւն մարդկան ընդ վերնոց բնակութեանցն: Եղբայրասէր կրօնաւոր ազգակցութիւն ունի առ Քրիստոս: Լուսինն առ մեզ ունի ազգակցութիւն խոնարհութեամբն: Ազգակցութիւն իմն առ նախկինսն համանգամայնքն ընդունին: Խեցեաւն սրբէր զամանն խեցեղէն. ազգակցութեամբն զազգակիցն մխիթարէր: Յհ. իմ. եկեղ.: Նեղոս.: Շ. բարձր.: Անյաղթ համանգ.: Իսիւք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁδελφότης fraternitas γνησιότης germanitas, sinceritas συγγένεια affinitas եւն. Հարազատ եղբայրութիւն, ազգականութիւն, ազգակցութիւն, որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. Ազգակցութիւն. ազգականութիւն. խըսըմլըգ, ագրապալըգ *Ոչ միայն աշակերտք (Գրիգորի), այլեւ ազգախառնութեամբ եմք հաղորդեալք. Փարպ.: *Ընդ օտարոտիսն ազգախառնութիւնս առնէին. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. συγγένεια , cognatio Մերձաւորութիւն ըստ ազգի եւ ցեղի եւ ազգատոհմի. ազգակցութիւն. արենակցութիւն. *Եղիուս յազգականութենէ Արամայ. Յոբ. ՟Լ՟Բ. 2: *Ազգականութեան անուամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՏՈՀՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 11c Տ. ԱԶԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. յն. ազգային տոհմակցութիւն. *Ո՛չ վասն ազգատոհմակցութեանն վերացուցանէ զնոցայն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 32 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: 6c, 7c, 11c, 13c գ. συγγένεια cognatio, adfinitas, correlatio, ἁναλογία analogia Ազգակցութիւն. մերձաւորութիւն. յարաբերութիւն. ձայնակցութիւն. համեմատութիւն. *Որոց բաղազանութիւն են երեք. ներկային ընդ յարաձգին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. συμφυΐα ejusdem naturae esse եւ conjunctio, cognatio եւն. Բնութենակցութիւն, որպէս համագոյութիւն. միասնականութիւն. ʼի բնէ միութիւն. *Լոյս ասեմ, որ ʼի հօր եւ յորդւոջ եւ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԲԱՅՐԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0653 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. φιλάδελφος amans fratrem vel fratres Որ սիրէ զեղբայր իւր. եղբօրը սիրօղ. *Եղբայրասէրս այս ... երեմիա մարգարէ աստուծոյ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 14. (ուր յօրինակս ինչ յայտնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0747 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. Լծակցութիւն. եւ Կցորդութիւն. կապակցութիւն. եւ Ազգակցութիւն. համագոյութիւն. (ըստ զօրութեան յարակից բանին). *Ագռաւք երամանեան, եւ յոլովակի ʼի բաց զատանին ըստ զուգակցութեանն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆՈՒԱԾ — (ոյ, ոց, կամ ի, է.) NBH 1 0928 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μίξις mistura κράσις temperatio εὑκρασία temperies եւն. Խառնումն, բաղադրութիւն հակակայ պարզութեան. բաղկացութիւն, եւ իրք բաղկացեալք կամ զանգեալք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c գ. ἑπιγαμβρία, ἑπιγαμία, κηδεία affinitas. բայիւ ἑπιγαμβρεύω affinitatem ineo. Խնամի լինելն. ազգակցութիւն ընդ հեռաւորս՝ տալով կամ առնելով զդուստր. *Մի՛ առնիցես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.