ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ

(ի.) NBH 1-0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ զաստուածայնոց. ամմէն իմաստութիւն ունեցօղ. *Ամէնիմաստ ամենից հայր. Շար.: *Ամենիմաստն Աստուծոյ: Ամենիմաստ կամօք. Յճխ.: *Քում ամէնիմաստ էութեանդ. Նար.: *Յամէնիմաստէն Աստուծոյ յերեսաց սարտուցեալ. Գանձ.: *Ամէնիմաստն աստուածաբանութիւն (Սուրբ գիրք). Դիոն. երկն. ՟Դ: Բազմիմաստ եւ հանճարեղ. կարի իմաստուն ոք ʼի մարդկանէ. խիստ խելացի. ... *Ամենիմաստի է զարուեստն (այս ինքն յարուեստի՝) յառաջ քան սկսանել զիմեքէ կազմածէ՝ զբաւականն գիտել նիւթ: Ամենայն տունն Աբրահամու ամէնիմաստին: Առ Մովսէսի ամէնիմաստին. Փիլ.: *Ամէնիմաստ թագաւորն Սողոմոն. Պիտ.: *Ամէնիմաստն Պօղոս: Ամէնիմաստին Պօղոսի. Սարկ. հանգ.: *Ծանեաւ ամէնիմաստն (առաջնորդ վանից). Վրք. հց.: Որ ինչ ունի յինքեան զնշանակս բազում իմաստութեան եւ հանճարոյ. *Պատուասիրել իմով ամէնիմաստ արուեստիւս. Խոր. ՟Գ. 68: *Ամենիմաստ հանճարով առլցեալ. Ճ. ՟Ա.: *Ամէնիմաստ խրատ, կամ գիտութիւն, իշխողութիւն, երջանկութիւն, գոյութիւն. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ. *Զոր եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Early classical, 7c ա. Ամենայնի իմացօղ եւ գիտակ. ամէնիմաստ. իբր παννοητικός omnia vel omnino intelligens *Ամէնիմացն Աստուած գործ տեսչութեան կատարէր. Սեբեր. ՟Ը: *Որ անսկիզբն է, եւ ամէնիմաց. Յճխ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. Անբաւից գիտակ. ամէնիմաստ. ἁπειρόγνωστος infinitorum conscius *Պարգեւեալ առ ʼի յաստուածպետականէն անբաւագէտ իմաստագործութենէ. Դիոն. երկն.: *Գիտելի միայն առ ʼի յաստուածային անբաւագէտ իմաստութենէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԱՍԻՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0619 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն.չ. φιλοτιμέομαι honmorifice ago, munificentia inclaresco. Պատուել սիրով. մեծարել սրտի մտօք. յարգել. *Պատուասիրէին (սամարացիքն զքրիստոս) եւ մեծապէս սքանչանային ընդ նա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.