ԱԶԳԱՀԱՄԱՐ

(ի.) NBH 1-0008 Chronological Sequence: Early classical գ. γενεαλογία , recensio generis Ի համար արկումն ազգի ըստ ծննդաբանութեան. ազգաբանութիւն. գիր համարոյ ցեղի. ճիւղագրութիւն. րէսմի սինսիլէ *Խնդրեալ զնոսա՝ ոչ գտին ըստ ազգահամարին: Ազգահամար դրոց նոցա: Զգիրսն ազգահամարին. ՟Ա. Եզր. ՟Բ. Եզր. ՟Գ. Եզր.: *Ընդէ՞ր Յովսէփ մտանէ յազգահամարն ... Քանզի եւ անկաւ իսկ ոչ յազգահամարն կոյսն ... Արամբք գայր յառաջ ազգահամարն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱԹՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical ն. Թուել զազգն, ազգահամար առնել. *Ոչ հատաւ դպրութիւն ծննդոցն յազգաթուելն իւրում. Եւս. պտմ. ՟Ա. 7 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՀԱՄԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 12c, 13c Տ. ԱԶԳԱՀԱՄԱՐ. *Զխառնակութիւն ազգահամարութեանն գործեն այնպիսիքն. Մխ. դտ.: *Ի Ղուկասու ազգահամարութեան. Յհ. գառն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱԶԳԱՀԱՄԱՐ. *Յովսէփ մտանէ յազգահանութեան փոխանակ Մարիամու կնոջ իւրոյ. Արծր. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γενεαλογία genealogia. Խօսք եւ ճառ զծննդոց եւ զսերնդոց. ազգաբանութիւն. ազգահամար. ցեղին՝ տանը պատմութիւնը՝ կարգը, ճուղագրութիւն. ... *Հմտութիւն ծննդաբանութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c ՀԱՄԱՐՈՂԱԿԱՆՆ գ. ՀԱՄԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ. ἁριθμητική arithmetica. Թուաբանական արուեստ. թուաբանութիւն. որ եւ Թուականութիւն ասի. *Թուականին յարակայանայ համարողականն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՈՀՄԱԹԻՒՔ — (թուոց.) NBH 2 0887 Chronological Sequence: Early classical գ. γενεαλογία genealogia. Ազգահամար, ազգաբանութիւն. տոհմագիրք. ճիւղադրութիւն. ճուղագրութիւն. ... *Չհայել յառասպելս, եւ ʼի տոհմաթիւս անչափս: Զտոհմաթիւս, եւ զհեռ, եւ զօրինական կռիւս. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.