ԱՄԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. Ամուլն գոլ. ստերջութիւն. անբերութիւն զաւակի. եւ անպտղութիւն. ... իբր στείρωσις sterilitas (որ են լծ. ընդ ստերջութիւն.) *Այս ամլութիւն (Եղիսաբեթի) ոչ պատահմամբ ինչ էր. Իգն.: *Առ ամլութեամբ յղացեալն զքեզ յորովայնի. Շար.: *Տեսանէ եկեղեցի յամլութեանն Աննայի զամլութիւնն իւր. Կամրջ.: *Բառնալի՛ է զբնաւորական ամլութիւնն. Մխ. դտ.: *Զամլութիւն ʼի միտ ոչ ածելով. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Արձակիլ ʼի կապանաց ամլութեան մտաց. Կիր. ՟ը. խհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՒԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. ἁτεκνία, ἁγονία carentia liberorum, orbitas, sterilitas Զրկումն ʼի զաւակաց. անորդութիւն. ամլութիւն. անժառանգ մնալն. *Լա՛ւ է անզաւակութիւն հանդերձ քաջութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾՆՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Իբր անծնունդն գոլ. ամլութիւն. անբերութիւն. ἁγονία sterilitas, infertilitas *Յանծննդութենէն զգացեալ ամուլս զնոսա: Սոդոմ ծծմբով եւ հրով ապականեալ լինէր, իսկ կինն (Ղովտայ) փոխեալ լինէր յաղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊՏՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c գ. ἁφορία, ἁγονία infertilitas, sterilitas Չտալն զպտուղ. անպտուղն գոլ. անբերութիւն. նմանութեամբ՝ Ամլութիւն. անշահութիւն. եւ այլն. ... *Հարի զձեզ անպտղութեամբ եւ խորշակաւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: 6c գ. Անսեր գոլն. անբերութիւն. ամլութիւն. անպտղութիւն. *Զօրէն չար մշակի հնարեալ ʼի վերայ նորա անսերութիւն: Անսերութեան ոգւոյ պատճառք. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին. ՟Բ. 81 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. λύω, ἁπολύω solvo, absolvo որ եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄ, կի. Արձակ առնել կամ թողուլ. լուծանել զկապեալն, կամ զկապանս. ʼի բաց քակել. ազատել. ներել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԽՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0999 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ἁνάλωσις consumtio. Վատնելն զինչս. մսխողութիւն. ... *Ոչ մարդահաճութեամբ բերիլ առ նոսա, եւ ոչ ծախութեամբ ընչից նոցա. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ: *զկին ոչ մի ինչ պատճառք համարձակեն հանել, ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԵՐՈՒՀԻ — (հւոյ.) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՊԱՌԱՒ. *Որպէս ոչ տկարանալ ամլութիւն ծերուհւոյն առ բանին իմոյ աւետարանութիւն. Կիւրղ. ղկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՆՆԴԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c գ. γονιμότης fecunditas. դիւրածին կամ բազմածինն գոլ. բեղնաւորութիւն. ծննդագործութիւն. որդեծնութիւն. սերունդ. *Զփորձ առեալ ես զհոգւոյն ծննդականութիւն գերագոյն քան զմարմնոյն. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 1129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ն. κολαφίζω, κονδυλίζω, τύπτω πυγμαῖς colaphis caedo, pugnis caedo, vel percutio κολάζω punio եւն. Կռփօք հարկանել. կռուփս հանել. կռփահարել. բռնցի կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.