ԵՐԿՈՒՈՐԻ

(րւոյ, րիք, րեաց.) NBH 1-0699 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c - Նոյն ընդ վ. (=ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ) ըստ ամենայն առման. δίδυμοι gemelli ... *Եղբարք, որ կոչեցան երկուորիք, անտիոքոս եւ փիղիպոս. Եւս. քր. ՟Ա: *Իբրեւ զուլս երկուորիս այծեման. Երգ. ՟Դ. 5: *Երկուորեօք ծննդովքն զուարճացեալք: Հանդերձ երկուորի ծննդովք. Նիւս. երգ.: *Միակի նմանի, ոչ ընդ ումեք բոլորովին խառնեալ այնոցիկ՝ որ ի հասարակութեան միաբանութեան են երկուորւոյն. Փիլ. ել. ՟Բ. 29: Մերթ՝ Երկուորակածին. διδυμεύουσα gemellos pariens էքիզ բերօղ *Ամենեքեան երկուորիք են, եւ անորդի (կամ անծնունդ) ոչ գոյ ի նոսա. Երգ. ՟Դ. 2: ՟Զ. 5: ԵՐԿՈՒՈՐԻՔ. δίδυμα testiculi, testes Առականք. ձուանքարու կենդանւոյ. ամորձիք. *Բուռն հարկանիցէ զերկուորեաց նորա. Օրին. ՟Ի՟Ե. 11:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.