ԱՄՈՒՍՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ

(ցուցի.) NBH 1-0072 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c, 13c ն. Տալ յամուսնութիւն զուստր կամ զդուստր. γαμίζω nuptum do, ἑκγαμίζω, ἑκγαμίσκω nuptui colloco, a domo eloco որ եւ ըստ յն. ոճոյ, է ամուսնացուցանել զինքն. առն լինել. կարգել. ... Ըստ վերջնոյս այսմ իմա՛ զասելն. *Որ ամուսնացուցանէ զկոյս իւր, բարւոք առնէ. եւ որ ոչ ամուսնացուցանէ, լաւ եւս առնէ. ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 38: Այլ ըստ առաջնոյն ասի. *Դաւիթ ոմն ամուսնացուցանէ զնա ʼի դուստր իւր Մարիամ: Ամուսնացուցանել զորբս ընդ միմեանս. Վրդն. պտմ.: Մագ. ՟Ժ՟Դ: Նմանութեամբ ասի, *Ամուսնացուցաք զսրտնութիւն մեր ընդ դեւն բարկութեան. Լմբ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.