ԵՐԿՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0702 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. δευτέρωσις repetitio, iteratio Երկրորդելն. երկրորդումն. կրկնութիւն. նորոգումն. յաւելուած. *Երկրորդութիւն խոստմանն աստուծոյ առ աբրահամ. Նախ. ծն.: *Այս տեղի կրկնած եւ երկրորդութիւն է: Պա՛ցտ է միտ դնել կրկնելոցն գրոց եւ երկրորդութեանց, զի միտս ինչ յայտնիս կամի ցուցանել այնու: Ասպիսի ինչ է երկրորդութիւնն, ասէ՝ թէ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր եկն անձրեւն ... զնոյն դարձեալ երկրորդէ. Կիւրղ. ծն.: *Դարձեալ առ նմին կրկնապատիկ երկրորդութիւն: Որպէս ո՛չ տեառնագրութեան խաչական փայտի ինչ երկրորդութիւն. Նար. ՟Հ՟Ե. ՟Ղ՟Գ: *Ո. ոք ժպրհեսցէ ի վերայ սոցա երկրորդութիւն օրինաց յաւելուլ: Այս այնմ յիշատակ է, եւ երկրորդութիւն. Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: *Օրէնքն ո՛չ այլ ինչ են, բայց բնական կարգացն երկրորդութիւն. Երզն. մտթ.: ԵՐԿՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ. δευτερεία secundae partes, locus secundus, vel inferior Երկրորդականն գոլ ի կարգի, ի պատուի, ի ճարտարութեան, եւ այլն. *Մի հնգեակն երիցութեան հասաւ, իսկ միւսն երկրորդութեան արժանի եղեւ. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Ընկեցեալ զնա ի պատուոյն՝ ինքն առնու զերկրորդութիւնն. Խոր. ՟Բ. 48: *Ի գահ երկրորդութեան ընտրեալ. Սարկ. քհ.: *Վասն յառաջ ճանապարհին աղօտացեալ ի յերկրորդութեանն կատարման. Դիոն. երկն. այսինքն *Ի ձեռն միջնորդաց կատարմունք աղօտագոյնք են. Մաքս. ի դիոն.: ԵՐԿՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ. δυάς binarius, dualis numerus Երկուութիւն. երկակ. *Ես ի հայր, եւ հայր յիս, նոյնութեանն յերկրորդութեան երեւեցելոյ անվրէպ նմանութեամբ. Կիւրղ. գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՏԵՂԻ — (ղւոյ, ʼի տեղւոյ կամ ւոջէ, ւոջ, ղեաց.) NBH 2 0864 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ՏԵՂԻ. τόπος locus στάσις statio. որ եւ ՏԵՂ, ԵՏՂ. Վայր. ուրն՝ զոր գրաւ է իւրաքանչիւր մարմին. կայան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.