ԱՄՈՔԵՄ

(եցի.) NBH 1-0073 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c ն. որ եւ ՀԱՄՈՔՍԵԼ. εὑδοκέω, παραρτύω, συγκεράννυμι placo, complacere facio, commiseo, tempero, apparo, condo Բարեխառնել. անուշել. մեղմել. հաճել, հաճոյական գործել. համեղ առնել. համեմել. համոզել. կակղել՝ իրօք կամ նմանութեամբ. անուշցնել, կակղցնել. ... *Ամոքեսցէ զկեանս իւր իբրեւ զվարձկան: Չամոքելոցն ʼի հնազանդութիւն. Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 6: Եբր. ՟Դ. 2: *Հաց կերակուր, եւ խորտիկ՝ աղ. որոց էր երբէք, զի եւ զոպայ համեմով ամոքեալ լինէր. Փիլ. տեսական.: *Ըստ դեղոցն (այս ինքն մահադեղոցն) չարութեան, որ ամոքեալ է մեղու. Նիւս. կազմ. ՟Ի՟Բ: *Զկաւոյն կնատութիւնն յարդիւ իմն ամոքեն, եւ այնպէս՝ առնեն կարծրագոյն զլոյծն: Յառաքելական ամոքելի զանգուածոյն էին. Սեբեր. ՟Դ. ՟Է: *Նմա է կարելի՝ զվէր ցաւոցն ամոքել: Զցասումն սրտի ամոքել. Լմբ. սղ.: ԱՄՈՔԵԼ. Եփել. մանաւանդ՝ մարսել. ἕψω, πέπτω, συνπέπτω կամ πέττω, πέσσω coquo, concoquo, digero ... *Զոմանս (ʼի ձկանց) ʼի սանի հանդերձ պոսիդոնիւ (ջրով) ամոքեալ. Մագ. ՟Ժ՟Բ: *Լերդին ընկալեալ յորովայնէն զնիւթն՝ ամոքէ, եւ նմանեցուցանէ իւր: Փայծաղն ոչ փոքր ինչ նպաստ լինի առ ʼի յամոքել (զկերեալ կերակուրն): Բարութեամբ եղեալքն, որդոն՝ ամոքելն եւ աճելն: Ամոքելն եւ աճելն ո՛չ կամաւոր է, եւ ոչ ակամայ. Նիւս. բն. ՟Ի՟Բ. ՟Ի՟Է. ՟Լ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.