ԵՕԹՆԱՐՓԻ

(-) NBH 1-0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց հոգւոյն). Ես. ՟Ժ՟Ա. 2: *Եօթնարփեան շնորհօք, կամ ճառագայթիւք: Զեօթնարփեան հոգւոյ զօրութիւնն: Եօթնարփին շնորհաց. Շար.: *Եօթնակի յանցանօք շիջոյց յինքեան զեծթնարփի շնորհս հոգւոյն. Եղիշ. դտ.: *Աշտանակն՝ խաչն լուսոյ, եւ ի վերայ նորա գունդ վառեալ աստուածութիւնն եօթնարփի շնորհօք. Յհ. իմ. եկեղ.: *Եօթն անգամ կանգնումն ասաց սակս եօթնարփի շնորհացն. Համամ առակ.: *Խելամո՞ւտ իցես բազմաստեղացն, եօթնարփին շնորհացն հոգւոյն». տպ. եօթնարփեան. Լծ. կոչ.: *Կրկինս մարդ եօթնարփեան շնորհօք քո լցցի. Մխ. աղ.: *Լցեալ շնորհօք եօթնարփենի. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՆԹԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0659 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 13c ա.գ. ὐποκείμενος, ον subjectus, um Որ ինչ ի ներքոյ կամ առաջի կայ. ստորակայ. առարկայ. *Եօթնադիսակ վարս գլխոյ նորա՝ նշանակ ենթակայ եօթնարփի շնորհացն աստուծոյ. Եղիշ. դտ.: *Արդարեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՂԻ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ἐπτάχορδος septem chordarum Որոյ եօթն են աղիք. ... *Եօթնաղի քնարն գրեթէ քան զամենայն գործիս լաւագոյն է. Փիլ. այլաբ.: *Եօթնաղի շնորհաց հոգւոյն սրբոյ». իբր եօթնարփի. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՄԱՍՆԵԱՅ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. Ունօղ զեօթն մասունս. եւ Եօթնարփի. եւ Բազմապատիկ. *Եօթնամասնեայ հոգւոյն պատմուճանաւ. Յհ. իմ. ատ.: *Ըստ էական ամենանկատ տեսութեան աչացն ի յեօթնամասնեայ շաւեղ գթութեան. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՍՏԵՂԵԱՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. Ուր են աստեղք եօթն, որպէս կամարք մոլորակաց. զի եւ ըստ հելլենացւոց եօթնարփի ասին եօթն գօտիք երկնից. կամ ուր են բազմութիւնք աստեղաց, որպէս հաստատութիւնն. կամ Բազմալոյս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.