ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ

(-) NBH 1-0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց հոգւոյն). Ես. ՟Ժ՟Ա. 2: *Եօթնարփեան շնորհօք, կամ ճառագայթիւք: Զեօթնարփեան հոգւոյ զօրութիւնն: Եօթնարփին շնորհաց. Շար.: *Եօթնակի յանցանօք շիջոյց յինքեան զեծթնարփի շնորհս հոգւոյն. Եղիշ. դտ.: *Աշտանակն՝ խաչն լուսոյ, եւ ի վերայ նորա գունդ վառեալ աստուածութիւնն եօթնարփի շնորհօք. Յհ. իմ. եկեղ.: *Եօթն անգամ կանգնումն ասաց սակս եօթնարփի շնորհացն. Համամ առակ.: *Խելամո՞ւտ իցես բազմաստեղացն, եօթնարփին շնորհացն հոգւոյն». տպ. եօթնարփեան. Լծ. կոչ.: *Կրկինս մարդ եօթնարփեան շնորհօք քո լցցի. Մխ. աղ.: *Լցեալ շնորհօք եօթնարփենի. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱՐՓԻ — ( ) NBH 1 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 12c ա. ԵՕԹՆԱՐՓԵԱՆ ԵՕԹՆԱՐՓԵՆԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻ ԵՕԹՆԱՐՓԻՆ. ἐπταφαής septem partibus lucens, micans Արփիափայլ եօթնեակ պայծառութեամբ. եօթնալոյս. եօթնանշոյլ. (ըստ եօթնեակ շնորհաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆԱԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0706 Chronological Sequence: 11c ա. Զանազանեալ յեօթն տեսակս. եօթնարփին. *Եօթնագունակ շնորհք հոգւոյն սրբոյ. Լաստ. ընթերց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0774 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ἑκδοκείον, δοχεῖων, ὐποδοχή receptaculum, capax Տեղի կամ աման ընդունիչ՝ նիւթական եւ բանական. պարունակիչ. բնակարան. ... *Նոցա մեհեանքն՝ կռոցն ընդունարանք շինեալք լինէին. Յհ. իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԻՆԱԿ — ( ) NBH 2 0114 Chronological Sequence: 12c Բառ անստոյգ. որպէս Հոգւոյ ունակ. կամ որպէս յականէ բղխեալ էական լուսոյն. *Օրհնեալ ես փայտ՝ սուրբ աշտանակ, ուստի ծագեաց լոյսն անքանակ. նըշոյլըս եօթն հոգինակ, նովաւ յաշխարհս է հեղինակ. Շ. ոտ. բարձր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏ — ( ) NBH 2 0740 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ՛ՍՏ. Տ. Ըստ. *Դարձեալ ասեմք ստ անառակին՝ թէ հա՛յր մեղայ քեզ ի յերկինս. Ժմ.: *Այն որ զգիսակս ունէր մազին, սա հոգւոյն շնորհացըն եօթնարփին: Այլ առաւել քոյդ ղօրտսցին, ստ ողորմութեանդ որ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.