ԶԱՆ

(-) NBH 1-0711 Chronological Sequence: Unknown date - Ի բաղադրութիւնս կամ ʼի բարդութիւնս է իբր Պէս, պիսի. (լծ. ընդ ազն. ազգ. կէն. գոյն. պրս. սան.) ուստի կազմի, Ո՛րզան, Բազմազան, Սրբազան եւ այլն. եւ հետագայ բառք:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ — (զան, զունք, զանց.) NBH 1 415 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ որ եւ ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆԵԱՆ. Որ ունի զբազում ստեղունս, այսինքն զճիւղս, զոստս, իրօք կամ նմանութեամբ. բազմաշառաւիղ, բազմաճառագայթ. եւ բազմատեսակ. ... *Ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԶԴԵԶՆ — (զան, զունք, զանց կամ զաց.) NBH 2 0188 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c գ. Որմզդի՝ այսինքն արամազդայ ազն կամ պաշտօնեայ. դիւցազն. մոգ. գիտակ դենին, կրօնիւք պարսիկ. (որպէս եւ մէզիտ ՝ ըստ պրս. է կիրթ յաղանդն, որպէս ծծեալ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱՂԵՂՆ — (զան, անց.) NBH 2 0985 Chronological Sequence: 8c, 11c ա. Ունօղ նագեղոյն եւ քաջաղեղան: Քաջաղեղն զինուորաց զնպատակն նշաւակեալ: Էր յոյցի քաջաղեղն յորսս. Խոր. ՟Ա. 28: Մագ. ՟Ա. ՟Լ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻԶԱՆ — ( ) NBH 2 0097 Chronological Sequence: 6c, 8c ՀԻ՛ԶԱՆ. Տ. ՀԻԲԱՐ. *Ե՛րբ. հի՛զան, երէկ, հերու: Կրել. հի՛զան, հատանիլ, այրիլ. Արիստ. ստորոգ.: *Տեսակն. հի՛զան, մարդ. Պորփ.: *Սուղ փաղառութիւն. հի՛զան, նետող. եւ այլն. Թր. քեր.: *Հիզան, յաղագս անձրեւոց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆ՝Ի ԲԱՑ ԲԱՌՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0153 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ԱՆ ʼԻ ԲԱՑ ԲԱՌՆԱԼԻ. Զոր ոչ լինի ʼի բաց բառնալ. եւ անկապտելի. *Զան ʼի բաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն. Պիտ.: *Նոյն պատուիրան է ան ʼի բաց բառնալի, եւ նոյն սպառնալիք. Լծ. ածաբ.: *Որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՂՂԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0220 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Անուղիղ. թիւրեալ. խոտորեալ. անխրատ. (անձն): եւ թիւր, մոլար, վատթար (իրք). ... *Պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ʼի մարդկանէ, նովին ձեւով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date ա. (ʼի բաղ, եւ զան, իբր Ազն). συγγενής cognatus, proximus, adfinis, cohaerens, concivus որ եւ ԲԱՂԱԶԱՆԵԱԼ. որպէս թէ Ազգակից իմն ըստ իմիք, միաբան, ընդակից, յարմար. հանգէտ. քաջադէպ բաղարկոցեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՑԱԶՆ — (զին կամ զան, զունք, զանց.) NBH 1 0636 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ἤρως heros, ἠμίθεος semideus Դի՛ցազն համարեալ, իբր յազգէ չաստուածոց կամ քաջաց. կիսաստուած՝ որպէս անմահ եւ սրբազան ըստ հեթանոսաց. եւ Կարի ազնիւ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԱԶԱՆԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0712 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ունօղ զզանա՛զան ձեւս. բազմադիմի. յոքնատեսակ. *Պատմել զառաքինութեանցն զգեղեցկամասնութեան շնորհս զանազանաձեւս եւ բազմօրինակս. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.